عود پیشرفته

علی پژوهشگرنمایش
توجه
ترافیک مصرفی خنیاگر برای کاربران داخل ایران نیم‌بها محاسبه می‌شود.
۱۱ جلسه
۲ ساعت و ۶ دقیقه
68 €
خرید کل دوره (دسترسی همیشگی)

عود پیشرفته

در این مجموعه یازده قطعه انتخاب شده است که این قطعات پس از اجرا توسط استاد، کاملا توضیح داده می‌شوند و نکات آنان ذکر می‌گردد. این قطعات از اساتید مختلف موسیقی ایرانی هستند.
دسته بندی:
ایرانیکلاسیک
برچسب‌ها:
میوزماسل,عود,تئوری,

جلسات درس

جلسه اول
۱۰:۲۵

ضربی سه‌گاه از ابوالحسن صبا

تکمیل می‌شود

جلسه دوم
۹:۵۴

به‌زندان از ابوالحسن صبا

تکمیل می‌شود

جلسه سوم
۱۷:۵۵

خزان از حسین علیزاده

تکمیل می‌شود

جلسه چهارم
۱۱:۴۲

هفت‌ضربی چهارگاه از حسین علیزاده

تکمیل می‌شود

برای نمایش ادامه جلسات کلیک کنید.

جلسه دهم
۱۴:۲۲

رقص گل ناز از علی پژوهشگر

تکمیل می‌شود

جلسه یازدهم
۱۰:۲۳

قطعه مست از علی پژوهشگر

تکمیل می‌شود

فایل‌های پیوست دوره

نت‌های قطعات تدریس شده در مجموعه پیشرفته عود
نت‌های قطعات تدریس شده در این مجموعه به ترتیب جلسات و قابل چاپ