خنیاگر
اخیرا بیشتر جست‌وجو شده‌اند
سنتورویولنگیتار
Loading...

تمامی مجموعه‌های آموزش علم موسیقی

تئوری موسیقی
۴.۳
تئوری موسیقیامیرحسین جزء رمضانی

از الفبای موسیقی تا مبانی آهنگسازی، هارمونی و ارکستر. تئوری موسیقی را جامع و کامل بیاموزید.

۹۸۹,۰۰۰
تربیت شنوایی (شیوه اختصاصی)
۵.۰
تربیت شنوایی (شیوه اختصاصی)سیاوش لطفی

آموزش جامع تربیت شنوایی برای تشخیص و شناخت دقیق، درست و موسیقایی صداها

۱,۹۹۰,۰۰۰
تمرینات میوزماسل
۴.۸
تمرینات میوزماسلمحمدمهدی بابایی

تمریناتی برای پیشگیری و درمان آسیب‌های ناشی از نوازندگی و همچنین بهبود شرایط دست و انگشتان

۲,۹۹۰,۰۰۰
درک و دریافت موسیقی
۴.۵
درک و دریافت موسیقیشاهین فرهت

شناخت عمیق موسیقی

۱,۲۹۹,۰۰۰
ردیف مکتب صبا برای سه تار
۴.۹
ردیف مکتب صبا برای سه تارطینوش بهرامی

یک اتفاق تاریخی، مکتب صبا برای سه تار

۲,۹۷۰,۰۰۰
سلفژ (شیوه اختصاصی)
۴.۸
سلفژ (شیوه اختصاصی)سیاوش لطفی

آموزش کامل و جامع سلفژ

۱,۹۹۰,۰۰۰
شرح ردیف دستگاهی موسیقی ایران
۴.۸
شرح ردیف دستگاهی موسیقی ایرانمهران مهرنیا

موسیقی ایرانی، ملموس‌تر

۹۹۰,۰۰۰
هارمونی تحلیلی (شیوه اختصاصی)
۴.۳
هارمونی تحلیلی (شیوه اختصاصی)نادر مشایخی

هارمونی چگونه شکل گرفت؟ چرا؟ در دوره‌های مختلف تاریخی از ابزارهای مختلف هارمونی چگونه استفاده می‌شد؟

رایگان