خنیاگر
اخیرا بیشتر جست‌وجو شده‌اند
سنتورویولنگیتار
Loading...

تمامی مجموعه‌های آموزشهای رایگان

آواز بانوان (ردیف کریمی)
۵.۰
آواز بانوان (ردیف کریمی)سپیده جندقی

آموزش آواز بانوان بر اساس ردیف کریمی با ویرایش بانو پریسا

رایگان
صداسازی و پرورش صدا (شیوه اختصاصی)
۴.۸
صداسازی و پرورش صدا (شیوه اختصاصی)هانیه کیان

علمی‌ترین و استانداردترین شیوه پرورش صدا

رایگان
کوک سنتور
۴.۹
کوک سنتورمهیار‍ طریحی

آموزش جامع کوک سنتور

رایگان
گیتار کلاسیک پایه
۵.۰
گیتار کلاسیک پایهکیوان میرهادی

از گیتار نترس. از آستوریاس نترس. یک معلم خوب همه‌چیز را ساده می‌کند.

رایگان
نی پیشرفته (شیوه اختصاصی)
۵.۰
نی پیشرفته (شیوه اختصاصی)شاهو عندلیبی

فوت و فن‌های نی‌نوازی که کمتر شنیده‌اید

رایگان
نی مقدماتی (شیوه اختصاصی)
۵.۰
نی مقدماتی (شیوه اختصاصی)شاهو عندلیبی

اسرار نی هفت‌بند حالا برای تو عیان می‌شود

رایگان
هارمونی تحلیلی (شیوه اختصاصی)
۴.۳
هارمونی تحلیلی (شیوه اختصاصی)نادر مشایخی

هارمونی چگونه شکل گرفت؟ چرا؟ در دوره‌های مختلف تاریخی از ابزارهای مختلف هارمونی چگونه استفاده می‌شد؟

رایگان
ویولن کلاسیک پایه (شیوه ل‌ویولن)
۴.۰
ویولن کلاسیک پایه (شیوه ل‌ویولن)همایون رحیمیان

مبانی اولیه ساز ویولن از زبان یک چهره‌ی ماندگار. ویولن را در دستان یکی از بهترین‌ها ببینید.

رایگان