خنیاگر
اخیرا بیشتر جست‌وجو شده‌اند
هنهنگگیتار
Loading...

تمامی بسته های اقتصادی

بسته اقتصادی آواز
بسته اقتصادی آواز

آموزش آواز ایرانی به صورت کامل از طریق بسته اقتصادی به‌صرفه‌تر خواهد بود. تمامی مجموعه‌ها به صورت جداگانه نیز قابل تهیه هستند.

۴۳%۳,۹۸۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰
بسته اقتصادی پیانو
بسته اقتصادی پیانو

بسته اقتصادی آموزش پیانو با تدریس «رامین بهنا» به همراه مجموعه های تکمیلی

۴۴%۲,۷۲۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰
بسته اقتصادی پیانو کلاسیک
بسته اقتصادی پیانو کلاسیک

شامل مجموعه‌ی آموزشی پیانو به همراه مجموعه‌های تکمیلی

۴۴%۲,۴۲۰,۰۰۰۱,۳۵۰,۰۰۰
بسته اقتصادی تار
بسته اقتصادی تار

شامل مجموعه‌های آموزشی تار به همراه مجموعه‌های تکمیلی

۴۲%۲,۶۲۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰
بسته اقتصادی تکنیک گیتارنوازی
بسته اقتصادی تکنیک گیتارنوازی

شامل مجموعه آموزشی گیتار به همراه مجموعه‌های تکمیلی

۴۲%۲,۳۴۰,۰۰۰۱,۳۵۰,۰۰۰
بسته اقتصادی دف
بسته اقتصادی دف

شامل مجموعه‌های آموزشی دف به همراه مجموعه‌های تکمیلی

۳۵%۱,۶۴۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰
بسته اقتصادی سازدهنی
بسته اقتصادی سازدهنی

شامل مجموعه‌های آموزشی سازدهنی

۴۴%۲,۶۲۰,۰۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰
بسته اقتصادی سنتور
بسته اقتصادی سنتور

شامل مجموعه‌های آموزشی سنتور به همراه مجموعه‌های تکمیلی

۴۸%۲,۲۲۰,۰۰۰۱,۱۵۰,۰۰۰
بسته اقتصادی سنتورنوازی معاصر
بسته اقتصادی سنتورنوازی معاصر

مجموعه کامل تمامی سطوح سنتورنوازی به شیوه معاصر با تدریس مهیار طریحی

۴۱%۳,۴۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
بسته اقتصادی سه تار
بسته اقتصادی سه تار

شامل مجموعه‌های آموزشی سه‌تار به همراه مجموعه‌های تکمیلی

۴۰%۳,۲۰۰,۰۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰
بسته اقتصادی عود
بسته اقتصادی عود

شامل مجموعه‌های آموزشی عود (بربت) به همراه مجموعه‌های تکمیلی

۴۰%۲,۶۲۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰
بسته اقتصادی کمانچه
بسته اقتصادی کمانچه

شامل مجموعه‌های آموزشی کمانچه به همراه مجموعه‌های تکمیلی

۴۲%۳,۶۸۰,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰
بسته اقتصادی گیتار الکتریک
بسته اقتصادی گیتار الکتریک

آموزش جامع گیتار الکتریک (لید گیتار راک) با تدریس استاد بزرگ، همایون مجدزاده به همراه مجموعه‌های تکمیلی

۴۴%۳,۴۰۰,۰۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰
بسته اقتصادی گیتار بیس
بسته اقتصادی گیتار بیس

بسته اقتصادی گیتار بیس شامل ۴ مجموعه

۴۸%۲,۹۲۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰
بسته اقتصادی گیتار کلاسیک
بسته اقتصادی گیتار کلاسیک

بسته اقتصادی گیتار کلاسیک همراه با مجموعه‌های مفید تکمیلی

۴۱%۲,۹۲۰,۰۰۰۱,۷۰۰,۰۰۰
بسته اقتصادی ویولن ایرانی
بسته اقتصادی ویولن ایرانی

آموزش جامع و صفر تا صد ویولن ایرانی

۴۳%۲,۷۲۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰