خنیاگر
اخیرا بیشتر جست‌وجو شده‌اند
تار
Loading...

تمامی بسته های اقتصادی

بسته اقتصادی آواز
بسته اقتصادی آواز

آموزش آواز ایرانی به صورت کامل از طریق بسته اقتصادی به‌صرفه‌تر خواهد بود. تمامی مجموعه‌ها به صورت جداگانه نیز قابل تهیه هستند.

۴۰%۳,۲۰۰,۰۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰
بسته اقتصادی پیانو
بسته اقتصادی پیانو

بسته اقتصادی آموزش پیانو با تدریس «رامین بهنا» به همراه مجموعه های تکمیلی

۴۲%۲,۶۲۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰
بسته اقتصادی پیانو کلاسیک
بسته اقتصادی پیانو کلاسیک

شامل مجموعه‌ی آموزشی پیانو به همراه مجموعه‌های تکمیلی

۴۱%۲,۲۲۰,۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰
بسته اقتصادی تار
بسته اقتصادی تار

شامل مجموعه‌های آموزشی تار به همراه مجموعه‌های تکمیلی

۴۲%۳,۲۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰
بسته اقتصادی دف
بسته اقتصادی دف

شامل مجموعه‌های آموزشی دف به همراه مجموعه‌های تکمیلی

۴۱%۲,۲۲۰,۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰
بسته اقتصادی سازدهنی
بسته اقتصادی سازدهنی

شامل مجموعه‌های آموزشی سازدهنی

۴۰%۱,۸۴۰,۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰
بسته اقتصادی سنتور
بسته اقتصادی سنتور

شامل مجموعه‌های آموزشی سنتور به همراه مجموعه‌های تکمیلی

۴۶%۳,۲۸۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰
بسته اقتصادی سه‌تار
بسته اقتصادی سه‌تار

شامل مجموعه‌های آموزشی سه‌تار به همراه مجموعه‌های تکمیلی

۴۲%۳,۸۸۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰
بسته اقتصادی عود
بسته اقتصادی عود

شامل مجموعه‌های آموزشی عود (بربت) به همراه مجموعه‌های تکمیلی

۴۲%۳,۸۸۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰
بسته اقتصادی کمانچه
بسته اقتصادی کمانچه

شامل مجموعه‌های آموزشی کمانچه به همراه مجموعه‌های تکمیلی

۴۱%۳,۵۸۰,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰
بسته اقتصادی گیتار
بسته اقتصادی گیتار

شامل مجموعه آموزشی گیتار به همراه مجموعه‌های تکمیلی

۴۴%۲,۲۴۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰
بسته اقتصادی گیتار الکتریک
بسته اقتصادی گیتار الکتریک

آموزش جامع گیتار الکتریک (لید گیتار راک) با تدریس استاد بزرگ، همایون مجدزاده به همراه مجموعه‌های تکمیلی

۴۲%۳,۳۰۰,۰۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰
بسته اقتصادی گیتار بیس
بسته اقتصادی گیتار بیس

بسته اقتصادی گیتار بیس شامل ۴ مجموعه

۴۲%۲,۶۲۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰