تمامی دوره‌ها

ویولن ایرانی ۴ (در حال ساخت)
ویولن ایرانی ۴
در حال ساخت
بهنوش بهنام‌نیا
۰
ویولن ایرانی ۳ (در حال ساخت)
ویولن ایرانی ۳
در حال ساخت
بهنوش بهنام‌نیا
۰
ویولن ایرانی ۲ (در حال ساخت)
ویولن ایرانی ۲
در حال ساخت
بهنوش بهنام‌نیا
۰
ویولن ایرانی ۱ (در حال ساخت)
ویولن ایرانی ۱
در حال ساخت
بهنوش بهنام‌نیا
۰
گیتار کلاسیک پایه
گیتار کلاسیک پایه

کیوان میرهادی
۰
آواز ایرانی ۳
آواز ایرانی ۳

مهیار شادُروان
۵
آواز ایرانی ۲
آواز ایرانی ۲

مهیار شادُروان
۵
آواز ایرانی ۱
آواز ایرانی ۱

مهیار شادُروان
۵
آواز بانوان (ردیف کریمی)
آواز بانوان
ردیف کریمی
سپیده جندقی
۵
پیانو ۲ (شیوه اختصاصی)
پیانو ۲
شیوه اختصاصی
رامین بهنا
۵
پیانو ۱ (شیوه اختصاصی)
پیانو ۱
شیوه اختصاصی
رامین بهنا
۵
تار متوسطه (شیوه هنرستان)
تار متوسطه
شیوه هنرستان
آزاد میرزاپور
۵
سلفژ (شیوه اختصاصی)
سلفژ
شیوه اختصاصی
سیاوش لطفی
۴.۷
ردیف ابتدایی سنتور - دیگر دست‌گاه‌ها
ردیف ابتدایی سنتور
دیگر دست‌گاه‌ها
سعید ثابت
۵
ردیف ابتدایی سنتور - شور و آوازها
ردیف ابتدایی سنتور
شور و آوازها
سعید ثابت
۴.۸
نی پیشرفته (شیوه اختصاصی)
نی پیشرفته
شیوه اختصاصی
شاهو عندلیبی
۵
ردیف مکتب صبا برای سه تار
ردیف مکتب صبا برای سه تار

طینوش بهرامی
۴.۹
گیتار الکتریک ۳ (لید گیتار راک)
گیتار الکتریک ۳
لید گیتار راک
همایون مجدزاده
۰
گیتار الکتریک ۲ (لید گیتار راک)
گیتار الکتریک ۲
لید گیتار راک
همایون مجدزاده
۵
گیتار الکتریک ۱ (لید گیتار راک)
گیتار الکتریک ۱
لید گیتار راک
همایون مجدزاده
۵
گیتار بیس ۲ (شیوه اختصاصی)
گیتار بیس ۲
شیوه اختصاصی
دارا دارایی
۵
گیتار بیس ۱ (شیوه اختصاصی)
گیتار بیس ۱
شیوه اختصاصی
دارا دارایی
۵
تمبک (شیوه حسین تهرانی)
تمبک
شیوه حسین تهرانی
سیامک بنایی
۵
گیتار ۳ (شیوه اختصاصی)
گیتار ۳
شیوه اختصاصی
علیرضا اشرف‌پور
۵
گیتار ۲ (شیوه اختصاصی)
گیتار ۲
شیوه اختصاصی
علیرضا اشرف‌پور
۵
گیتار ۱ (شیوه اختصاصی)
گیتار ۱
شیوه اختصاصی
علیرضا اشرف‌پور
۴.۲
شرح ردیف دستگاهی موسیقی ایران
شرح ردیف دستگاهی موسیقی ایران

مهران مهرنیا
۴.۸
هنگدرام (شیوه اختصاصی)
هنگدرام
شیوه اختصاصی
کیارش امیری راد
۴.۸
نی مقدماتی (شیوه اختصاصی)
نی مقدماتی
شیوه اختصاصی
شاهو عندلیبی
۵
سه تار متوسطه ۲ (شیوه اختصاصی)
سه تار متوسطه ۲
شیوه اختصاصی
طینوش بهرامی
۵
سه تار متوسطه ۱ (شیوه اختصاصی)
سه تار متوسطه ۱
شیوه اختصاصی
طینوش بهرامی
۴.۸
کمانچه-آغاز دستگاه‌ها
کمانچه
آغاز دستگاه‌ها
حسام اینانلو
۴.۹
سازدهنی متوسطه ۱ (شیوه اختصاصی)
سازدهنی متوسطه ۱
شیوه اختصاصی
منصور پاک‌نژاد
۵
صداسازی و پرورش صدا (شیوه اختصاصی)
صداسازی و پرورش صدا
شیوه اختصاصی
هانیه کیان
۴.۸
کمانچه متوسطه (شیوه هنرستان)
کمانچه متوسطه
شیوه هنرستان
حسام اینانلو
۴.۹
کمانچه مقدماتی (شیوه هنرستان)
کمانچه مقدماتی
شیوه هنرستان
حسام اینانلو
۴.۹
عود پیشرفته (شیوه اختصاصی)
عود پیشرفته
شیوه اختصاصی
علی پژوهشگر
۴.۸
تار مقدماتی (شیوه هنرستان)
تار مقدماتی
شیوه هنرستان
آزاد میرزاپور
۴.۸
سه تار مقدماتی (شیوه اختصاصی)
سه تار مقدماتی
شیوه اختصاصی
طینوش بهرامی
۴.۹
سازدهنی مقدماتی (شیوه اختصاصی)
سازدهنی مقدماتی
شیوه اختصاصی
منصور پاک‌نژاد
۵
هارمونی تحلیلی (شیوه اختصاصی)
هارمونی تحلیلی
شیوه اختصاصی
نادر مشایخی
۴.۲
سنتور مقدماتی (مکتب پایور)
سنتور مقدماتی
مکتب پایور
سعید ثابت
۴.۹
عود متوسطه (شیوه اختصاصی)
عود متوسطه
شیوه اختصاصی
علی پژوهشگر
۵
پیانو کلاسیک پایه (شیوه اختصاصی)
پیانو کلاسیک پایه
شیوه اختصاصی
سام اصفهانی
۴.۸
عود مقدماتی (شیوه اختصاصی)
عود مقدماتی
شیوه اختصاصی
علی پژوهشگر
۵
تئوری موسیقی
تئوری موسیقی

امیرحسین جزء رمضانی
۴.۳
ویولن کلاسیک پایه (شیوه ل‌ویولن)
ویولن کلاسیک پایه
شیوه ل‌ویولن
همایون رحیمیان
۳.۹
دف متوسطه (شیوه اختصاصی)
دف متوسطه
شیوه اختصاصی
مسعود حبیبی
۵
دف مقدماتی (شیوه اختصاصی)
دف مقدماتی
شیوه اختصاصی
مسعود حبیبی
۵
تمرینات میوزماسل
تمرینات میوزماسل

محمدمهدی بابایی
۴.۸