۰ قسمت
۰ ساعت و ۰ دقیقه
محتوای این بسته، مجموعاً  
معادل ۱۷۵ هفته آموزش حضوری است
محتوای این بسته، مجموعاً  معادل ۱۷۵ هفته آموزش حضوری است

پرداختی شما

میزان صرفه‌جویی
واحد پولی خود را انتخاب کنید:

بسته اقتصادی عود

در این بسته ۶ مجموعه شامل دوره‌های مقدماتی، متوسطه و پیشرفته عود در کنار آموزش سلفژ و میوزماسل و شرح ردیف قرار دارد. سلفژ پیش‌نیاز یادگیری تمام سازها است و میوزماسل همراهی نوین است که فرآیند یادگیری ساز و نوازندگی را برای هنرجو بسیار ساده‌تر و لذت‌بخش‌تر می‌کند.
در این بسته ۶ مجموعه شامل دوره‌های مقدماتی، متوسطه و پیشرفته عود در کنار آموزش سلفژ و میوزماسل و شرح ردیف قرار دارد. سلفژ پیش‌نیاز یادگیری تمام سازها ادامه... ▾

مجموعه‌های همراه

عود متوسطه (شیوه اختصاصی)
غیرقابل حذف

نوبت تکنوازی‌ست. قطعات مختلف عود را اینجا بیاموزید.

عود مقدماتی (شیوه اختصاصی)
غیرقابل حذف

با عود غریبگی نکن. بعد این مجموعه، عود بهترین دوست تو می‌شود.

تمرینات میوزماسل
غیرقابل حذف
محمدمهدی بابایی

تمریناتی برای پیشگیری و درمان آسیب‌های ناشی از نوازندگی و همچنین بهبود شرایط دست و انگشتان

سلفژ (شیوه اختصاصی)

آموزش کامل و جامع سلفژ

عود پیشرفته (شیوه اختصاصی)
غیرقابل حذف

منتهای زیبایی عود اینجا عیان می‌شود.

شرح ردیف دستگاهی موسیقی ایران

موسیقی ایرانی، ملموس‌تر