۰ قسمت
۰ ساعت و ۰ دقیقه
محتوای این بسته، مجموعاً  
معادل ۷۰ هفته آموزش حضوری است
محتوای این بسته، مجموعاً  معادل ۷۰ هفته آموزش حضوری است

پرداختی شما

میزان صرفه‌جویی
واحد پولی خود را انتخاب کنید:

ضمانت یادگیری | بازگشت وجه تا ۱۵ روز

در صورتی‌ که این آموزش برای شما مفید نباشد، تا ۱۵ روز پس از خرید، کل مبلغ پرداختی را به شما برمی‌گردانیم.

بسته اقتصادی سازدهنی

در این بسته اقتصادی ۳ مجموعه شامل آموزش سازدهنی مقدماتی، سازدهنی متوسطه ۱ و سلفژ قرار دارد
در این بسته اقتصادی ۳ مجموعه شامل آموزش سازدهنی مقدماتی، سازدهنی متوسطه ۱ و سلفژ قرار داردادامه... ▾

مجموعه‌های همراه

سازدهنی متوسطه ۱ (شیوه اختصاصی)
غیرقابل حذف

همه‌چیز برای تو

سازدهنی مقدماتی (شیوه اختصاصی)
غیرقابل حذف

شروع رویا. سازدهنی را از اینجا آغاز کنید. بدون نیاز به هیچ دانش قبلی.

سلفژ (شیوه اختصاصی)

آموزش کامل و جامع سلفژ