۰ قسمت
۰ ساعت و ۰ دقیقه
محتوای این بسته، مجموعاً  
معادل ۲۰۵ هفته آموزش حضوری است
محتوای این بسته، مجموعاً  معادل ۲۰۵ هفته آموزش حضوری است

پرداختی شما

میزان صرفه‌جویی
واحد پولی خود را انتخاب کنید:

ضمانت یادگیری | بازگشت وجه تا ۱۵ روز

در صورتی‌ که این آموزش برای شما مفید نباشد، تا ۱۵ روز پس از خرید، کل مبلغ پرداختی را به شما برمی‌گردانیم.

بسته اقتصادی آواز

این بسته اقتصادی شامل هر سه مجموعه آواز ایرانی با تدریس مهیار شادروان، شرح ردیف موسیقی دستگاهی با تدریس مهران مهرنیا، سلفژ با تدریس سیاوش لطفی و مجموعه رایگان صداسازی با تدریس هانیه کیان است.
این بسته اقتصادی شامل هر سه مجموعه آواز ایرانی با تدریس مهیار شادروان، شرح ردیف موسیقی دستگاهی با تدریس مهران مهرنیا، سلفژ با تدریس سیاوش لطفی و مجموعادامه... ▾

مجموعه‌های همراه

آواز ایرانی ۱
غیرقابل حذف
مهیار شادُروان

آواز ایرانی، کامل و بی‌نقص

آواز ایرانی ۲
غیرقابل حذف
مهیار شادُروان

آواز ایرانی، به کمال و جمال

آواز ایرانی ۳
غیرقابل حذف
مهیار شادُروان

آواز ایرانی، تمام راه

شرح ردیف دستگاهی موسیقی ایران
غیرقابل حذف

موسیقی ایرانی، ملموس‌تر

سلفژ (شیوه اختصاصی)

آموزش کامل و جامع سلفژ

صداسازی و پرورش صدا (شیوه اختصاصی)
قبلاً خریداری شده

علمی‌ترین و استانداردترین شیوه پرورش صدا