۰ قسمت
۰ ساعت و ۰ دقیقه
محتوای این بسته، مجموعاً  
معادل ۱۳۹ هفته آموزش حضوری است
محتوای این بسته، مجموعاً  معادل ۱۳۹ هفته آموزش حضوری است

پرداختی شما

میزان صرفه‌جویی
واحد پولی خود را انتخاب کنید:

ضمانت یادگیری | بازگشت وجه تا ۱۵ روز

در صورتی‌ که این آموزش برای شما مفید نباشد، تا ۱۵ روز پس از خرید، کل مبلغ پرداختی را به شما برمی‌گردانیم.

بسته اقتصادی پیانو

در این بسته اقتصادی مجموعه های پیانو ۱ و ۲، سلفژ و مجموعه تمرینات میوزماسل وجود دارد.
در این بسته اقتصادی مجموعه های پیانو ۱ و ۲، سلفژ و مجموعه تمرینات میوزماسل وجود دارد.ادامه... ▾

مجموعه‌های همراه

پیانو ۱ (شیوه اختصاصی)
غیرقابل حذف

پیانو، زیبا و شیوا

پیانو ۲ (شیوه اختصاصی)
غیرقابل حذف

پیانو، در سبک های متفاوت

سلفژ (شیوه اختصاصی)
غیرقابل حذف

آموزش کامل و جامع سلفژ

تمرینات میوزماسل
محمدمهدی بابایی

تمریناتی برای پیشگیری و درمان آسیب‌های ناشی از نوازندگی و همچنین بهبود شرایط دست و انگشتان