تلفیق به مثابه تجربه
Loading...
پلی‌لیست

تلفیق به مثابه تجربه

پلی‌لیست تلفیقی-تجربی

در این پلی لیست سعی می‌کنیم بازتعریفی از عبارت تلفیقی-تجربی ارائه دهیم که در بخش‌هایی با آنچه متدوال شده هم‌پوشانی دارد و در بخش‌هایی شاید حتی متضاد هم باشد. سعی می‌کنیم مفهوم تلفیقی را با توجه به همان چیزی که در ابتدای راه باعث ایجادش شد پیگیری کنیم و آن همه تجربه است. تجربه‌های جدیدی که هویت و ذاتشان در موسیقی ایران است و نتیجه ممکن است سر از هر جای دیگری درآورد.

۱۴قطعه۹۰دقیقه

هنرمندان پلی‌لیست

مسعود شعاری
رامین بهنا
پویا محمدی
گروه باراد
هوشیار خیام
امیر اسلامی
مهسا وحدت
آرش میتویی
ماهان میرعرب
عطا ابتکار
گروه نور
رامین ترکیان
همایون مجدزاده
کریستف رضاعی
میلاد محمدی
بامداد افشار
تلفیق به مثابه تجربه
اشتراک گذاری