نمایش
توجه
ترافیک مصرفی خنیاگر برای کاربران داخل ایران نیم‌بها محاسبه می‌شود.
۱۱ قسمت
۲ ساعت و ۱۲ دقیقه
محتوای این مجموعه،  
معادل ۴۰ هفته آموزش حضوری است
محتوای این مجموعه،  معادل ۴۰ هفته آموزش حضوری است
49 €
واحد پولی خود را انتخاب کنید:
خرید کل دوره (دسترسی همیشگی)

ضمانت یادگیری | بازگشت وجه تا ۱۵ روز

در صورتی‌ که این آموزش برای شما مفید نباشد، تا ۱۵ روز پس از خرید، کل مبلغ پرداختی را به شما برمی‌گردانیم.

عود پیشرفته (شیوه اختصاصی)

در این مجموعه یازده قطعه انتخاب شده است که این قطعات پس از اجرا توسط استاد، کاملا توضیح داده می‌شوند و نکات آنان ذکر می‌گردد. این قطعات از اساتید مختلف موسیقی ایرانی هستند.
در این مجموعه یازده قطعه انتخاب شده است که این قطعات پس از اجرا توسط استاد، کاملا توضیح داده می‌شوند و نکات آنان ذکر می‌گردد. این قطعات از اساتید مختلادامه...▾

جلسات درس

جلسه اول
۱۰:۲۵

ضربی سه‌گاه از ابوالحسن صبا

در این جلسه قطعه ضربی سه‌گاه اثر استاد ابوالحسن صبا آموزش داده می‌شود و تمام نکات مهم برای اجرای این قطعه شرح داده می‌شود.

جلسه دوم
۹:۵۴

به‌زندان از ابوالحسن صبا

در این جلسه قطعه به زندان اثر استاد ابوالحسن صبا آموزش داده می‌شود و تمام نکات مهم برای اجرای این قطعه شرح داده می‌شود.

جلسه سوم
۱۷:۵۵

خزان از حسین علیزاده

در این جلسه قطعه خزان اثر استاد حسین علیزاده آموزش داده می‌شود و تمام نکات مهم برای اجرای این قطعه شرح داده می‌شود.

جلسه چهارم
۱۱:۴۲

هفت‌ضربی چهارگاه از حسین علیزاده

در این جلسه قطعه هفت‌ضربی چهارگاه اثر استاد حسین علیزاده آموزش داده می‌شود و تمام نکات مهم برای اجرای این قطعه شرح داده می‌شود.

جلسه پنجم
۹:۳۰

راز و نیاز از حسین علیزاده

در این جلسه قطعه راز و نیاز اثر استاد حسین علیزاده آموزش داده می‌شود و تمام نکات مهم برای اجرای این قطعه شرح داده می‌شود.

جلسه ششم
۱۲:۲۰

ترانه از فرامرز پایور

در این جلسه قطعه ترانه اثر استاد فرامرز پایور آموزش داده می‌شود و تمام نکات مهم برای اجرای این قطعه شرح داده می‌شود.

فایل‌های پیوست دوره

نت‌های قطعات تدریس شده در مجموعه پیشرفته عود
نت‌های قطعات تدریس شده در این مجموعه به ترتیب جلسات و قابل چاپ

سوالات متداول

مجموعه‌های مرتبط