آموزش عود پیشرفته (متد اختصاصی)

علی پژوهشگرنمایش
توجه
ترافیک مصرفی خنیاگر برای کاربران داخل ایران نیم‌بها محاسبه می‌شود.
۱۱ جلسه
۲ ساعت و ۶ دقیقه
45 €
خرید کل دوره (دسترسی همیشگی)
واحد پولی خود را انتخاب کنید:

آموزش عود پیشرفته (متد اختصاصی)

در این مجموعه یازده قطعه انتخاب شده است که این قطعات پس از اجرا توسط استاد، کاملا توضیح داده می‌شوند و نکات آنان ذکر می‌گردد. این قطعات از اساتید مختلف موسیقی ایرانی هستند.
دسته بندی:
ایرانیکلاسیک
برچسب‌ها:
میوزماسل,عود,تئوری,

جلسات درس

جلسه اول
۱۰:۲۵

ضربی سه‌گاه از ابوالحسن صبا

در این جلسه قطعه ضربی سه‌گاه اثر استاد ابوالحسن صبا آموزش داده می‌شود و تمام نکات مهم برای اجرای این قطعه شرح داده می‌شود.

جلسه دوم
۹:۵۴

به‌زندان از ابوالحسن صبا

در این جلسه قطعه به زندان اثر استاد ابوالحسن صبا آموزش داده می‌شود و تمام نکات مهم برای اجرای این قطعه شرح داده می‌شود.

جلسه سوم
۱۷:۵۵

خزان از حسین علیزاده

در این جلسه قطعه خزان اثر استاد حسین علیزاده آموزش داده می‌شود و تمام نکات مهم برای اجرای این قطعه شرح داده می‌شود.

جلسه چهارم
۱۱:۴۲

هفت‌ضربی چهارگاه از حسین علیزاده

در این جلسه قطعه هفت‌ضربی چهارگاه اثر استاد حسین علیزاده آموزش داده می‌شود و تمام نکات مهم برای اجرای این قطعه شرح داده می‌شود.

برای نمایش ادامه جلسات کلیک کنید.

جلسه دهم
۱۴:۲۲

رقص گل ناز از علی پژوهشگر

تکمیل می‌شوددر این جلسه قطعه رقص گل ناز اثر استاد علی پژوهشگر آموزش داده می‌شود و تمام نکات مهم برای اجرای این قطعه شرح داده می‌شود.

جلسه یازدهم
۱۰:۲۳

قطعه مست از علی پژوهشگر

تکمیل می‌شوددر این جلسه قطعه مست اثر استاد علی پژوهشگر آموزش داده می‌شود و تمام نکات مهم برای اجرای این قطعه شرح داده می‌شود.

فایل‌های پیوست دوره

نت‌های قطعات تدریس شده در مجموعه پیشرفته عود
نت‌های قطعات تدریس شده در این مجموعه به ترتیب جلسات و قابل چاپ

آموزش تصویری عود پیشرفته