آموزش کمانچه متوسطه (متد هنرستان)

حسام اینانلونمایش
توجه
ترافیک مصرفی خنیاگر برای کاربران داخل ایران نیم‌بها محاسبه می‌شود.
۱۸ جلسه
۲ ساعت و ۲۵ دقیقه
45 €
خرید کل دوره (دسترسی همیشگی)
واحد پولی خود را انتخاب کنید:

آموزش کمانچه متوسطه (متد هنرستان)

این مجموعه‌ی آموزشی دست‌چینی از کتاب دوم هنرستان برای ساز ویولن است به همراه تمرینات و تکنیک‌های تکمیلی که توسط استاد برای مجموعه‌ی خنیاگر طراحی شده است. در این مجموعه زینت‌های جدید، کوک‌های جدید، فواصل ایرانی و قطعات بسیاری آموزش داده می‌شود.
دسته بندی:
ایرانی

جلسات درس

جلسه اول
۷:۳۹

نوانس

آموزش نوانس، روش اجرای آن روی ساز و اجرای تمرینات و قطعات برای یادگیری این تکنیک

جلسه دوم
۱۵:۷

ویبراسیون

آموزش یکی از انواع ویبراسیون و نحوه‌ی اجرای آن روی ساز به همراه تمرینات و قطعات

جلسه سوم
۱۲:۲

شرقی شماره ۲

اجرای قطعه‌ی شرقی شماره ۲. سرکلید این قطعه سی‌بمل است و باید نکات مربوطه رعایت شود

جلسه چهارم
۹:۵۴

تکیه‌ها

آموزش انواع تکیه به همراه تمرینات و قطعات مربوطه

برای نمایش ادامه جلسات کلیک کنید.

جلسه هفدهم
۹:۰

دو قطعه با تغییر کوک

در این جلسه نیز کوک تغییر می‌کند و دو قطعه آموزش داده و اجرا می‌شود

جلسه هجدهم
۴:۵۹

رنگ اصفهان درویش‌خان

آموزش و اجرای رنگ اصفهان درویش خان

سوالات متداول

آموزش تصویری کمانچه متوسطه

مجموعه‌های مرتبط