آموزش دف مقدماتی (متد اختصاصی)

مسعود حبیبینمایش
توجه
ترافیک مصرفی خنیاگر برای کاربران داخل ایران نیم‌بها محاسبه می‌شود.
۱۵ جلسه
۵ ساعت و ۱۷ دقیقه
45 €
خرید کل دوره (دسترسی همیشگی)
واحد پولی خود را انتخاب کنید:

آموزش دف مقدماتی (متد اختصاصی)

مجموعه آموزش دف مقدماتی از ابتدایی‌ترین مباحث شروع می‌شود و تکنیک‌هایی نظیر «اشاره چپ»، «دو دستی»، «خیز و افت عمودی» و ... را بیان می‌کند. هنرجویان پس از پایان این مجموعه دانش کاملی در مورد ریتم‌های 4/4، 3/4، 6/8، میزان‌های ترکیبی و ضد ضرب و ... خواهند داشت. تمامی تمرینات گفته شده در کتاب در این فیلم‌ها توسط استاد اجرا شده است و هنرجویان می‌توانند بارها این تمرینات را تماشا کنند و شیوه‌ی اجرای خود را به اجرای استاد نزدیک و نزدیک‌تر کنند.
دسته بندی:
ایرانیارکسترال
برچسب‌ها:
میوزماسل,دف,تئوری,

جلسات درس

جلسه اول
۱۹:۲۷

دف مقدماتی

در این جلسه نحوه صحیح به دست گرفتن ساز، ضربات تم، بک و میانه و محل برخورد دست با نواحی مختلف ساز توضیح داده می‌شود.

جلسه دوم
۱۶:۷

دف مقدماتی

در این جلسه ۱۵ تمرین مختلف برای آشنایی با ضربات دست راست انجام می‌شود.

جلسه سوم
۲۳:۳۰

دف مقدماتی

در این جلسه نت چنگ، مفاهیم ریتم‌های 2/8 و 3/4 آموزش داده می‌شود و همچنین تا تمرین شماره ۵۲ اجرا خواهد شد.

جلسه چهارم
۲۲:۲۶

دف مقدماتی

در این جلسه شیوه اجرای اشاره‌ چپ به صورت مفصل توضیح داده می‌شود و همچنین میزان ترکیبی 6/8 شروع خواهد شد و تا تمرین شماره ۷۷ اجرا می‌شود.

برای نمایش ادامه جلسات کلیک کنید.

جلسه چهاردهم
۲۵:۱۵

دف مقدماتی

در این جلسات تمرینات تا شماره ۲۵۵ ادامه می‌یابد و همچنین استاد نیز از ترکیبی از مطالب تدریس شده تا کنون تک‌نوازی‌ای خواهند داشت.

جلسه پانزدهم
۱۹:۱۷

دف مقدماتی

در این جلسه تمامی تمرینات باقی مانده از کتاب اجرا خواهند شد و همچنین استاد در ریتم‌های مختلف تک‌نوازی خواهند داشت.

سوالات متداول

آموزش تصویری دف مقدماتی

مجموعه‌های مرتبط