آواز ایرانی ۳
Loading...
آواز ایرانی ۳-مهیار شادُروان
آواز ایرانی ۳
مهیار شادُروان
توجه
اینترنت مصرفی خنیاگر برای دانلود و تماشا اندک است
ضمانت یادگیری - بازگشت وجه تا ۹۰ روز
course supporter
مشاور و پشتیبانآرمین پرنیان
فصل ۱
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۱
آموزش «درآمد» از دستگاه سه‌گاه، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۲۵:۵۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۲
آموزش «زابل» از دستگاه سه‌گاه، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۳:۱۱
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۳
آموزش «مویه» از دستگاه سه‌گاه، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۲:۵۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۴
آموزش «حصار» از دستگاه سه‌گاه، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۰:۱۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۵
آموزش «مخالف» از دستگاه سه‌گاه، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۸:۳۰
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۶
آموزش «مغلوب» از دستگاه سه‌گاه، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۹:۴۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷قسمت ۷
آموزش «فرود» از دستگاه سه‌گاه، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۵:۵۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۸قسمت ۸
آموزش «مثنوی» از دستگاه سه‌گاه، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۲۶:۰۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
فصل ۲
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۹
آموزش «درآمد» از دستگاه چهارگاه، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۲۰:۳۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۱۰
آموزش «زابل» از دستگاه چهارگاه، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۱:۴۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۱۱
آموزش «حصار» از دستگاه چهارگاه، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۳:۵۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۱۲
آموزش «مخالف» از دستگاه چهارگاه، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۴:۴۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۱۳
آموزش «فرود» از دستگاه چهارگاه، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۵:۰۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۱۴
آموزش «منصوری» از دستگاه چهارگاه، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۹:۲۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷قسمت ۱۵
آموزش «رجز» از دستگاه چهارگاه، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۸:۳۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۸قسمت ۱۶
آموزش «هدی و پهلوی» از دستگاه چهارگاه، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۲۰:۳۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
فصل ۳
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۱۷
آموزش «درآمد» از دستگاه نوا، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۶:۰۷
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۱۸
آموزش «گردانیه» از دستگاه نوا، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۴:۲۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۱۹
آموزش «نیشابورک» از دستگاه نوا، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۹:۵۱
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۲۰
آموزش «بیات راجع» از دستگاه نوا، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۴:۰۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۲۱
آموزش «عراق» از دستگاه نوا، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۶:۴۷
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۲۲
آموزش «حزین» از دستگاه نوا، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۵:۵۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷قسمت ۲۳
آموزش «گوشت» از دستگاه نوا، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۵:۵۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۸قسمت ۲۴
آموزش «نهفت» از دستگاه نوا، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۲:۱۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
۹قسمت ۲۵
آموزش «رهاوی» از دستگاه نوا، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۵:۴۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۰قسمت ۲۶
آموزش «مثنوی گوشت» از دستگاه نوا، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۵:۲۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
فصل ۴
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۲۷
آموزش «درآمد» از دستگاه راست و پنج‌گاه، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۲:۵۱
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۲۸
آموزش «پروانه» از دستگاه راست و پنج‌گاه، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۸:۴۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۲۹
آموزش «روح‌افزا» از دستگاه راست و پنج‌گاه، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۸:۲۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۳۰
آموزش «نغمه» از دستگاه راست و پنج‌گاه، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۸:۱۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۳۱
آموزش «بیات عجم» از دستگاه راست و پنج‌گاه، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۷:۰۱
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۳۲
آموزش «قرچه» از دستگاه راست و پنج‌گاه، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۷:۴۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷قسمت ۳۳
آموزش «رضوی» از دستگاه راست و پنج‌گاه، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۰:۲۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۸قسمت ۳۴
آموزش «پنج‌گاه و سپهر» از دستگاه راست و پنج‌گاه، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۳:۲۲
نیازمند ۱ هفته تمرین

کتابچه رایگان آموزش نت‌خوانی

الفبا و زبان موسیقی را به ساده‌ترین شکل با خنیاگر بیاموزید

توضیحات

آواز ایرانی ۳مهیار شادُروان
مجموعه‌های آموزش آواز ایرانی ۱ و ۲ شامل تمامی دستگاه‌ها و گوشه‌های مهم موسیقی ایرانی هستند که با شیوه‌ای روش‌مند و دقیق تدریس شده است. در این مجموعه از روش تدریس استاد محمدرضا شجریان و استاد محسن کرامتی بهره گرفته شده و محصول نهایی، آموزشی جامع و فراگیر برای علاقمندان به یادگیری آواز ایرانی است. این مجموعه‌های مفصل نیازمند چند سال تمرین مداوم است و نباید با عجله به آنها پرداخته شود. در این مجموعه، به آموزش و اجرای دستگاه‌های سه‌گاه، چهارگاه، نوا و راست و پنج‌گاه پرداخته می‌شود. تمامی جلسات دارای نمونه‌های صوتی از اساتید آواز ایرانی هستند.

سوالات متداول

این مجموعه بر اساس کدام ردیف تدریس می‌شود؟
این آموزش برای بانوان هم کاربرد دارد؟
نظرات کاربران
۴.۷/۵۱۲ رای

برای ثبت امتیاز و نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

۴.۷۱۲ نفر رای داده‌اند
۵
۴
۳
۲
۱

user avatar
فرخنده اميرى
با همه‌ی جان پیشنهادش می‌کنم.
user avatar
عباس امین
سالهاست تمرین آواز می کنم و همیشه جای خالی چنین مجموعه پربار و نفیسی را خاصه برای آنها که به دلیل ذیق وقت یا عدم دسترسی به اساتید بنام در تنگنا بوده ا... ادامه
user avatar
حسن قزنچائی
سالها از محضر جناب شادروان بهره بردم و بهترین مدرس آوازی هستند که میشناسم. خدا ایشان را سلامت بدارد.
user avatar
parsa baghdadi
عالی
نمایش بیشتر
course supporter
مشاور و پشتیبانآرمین پرنیان
رفع اشکال و پاسخ به سوالات چگونه است؟
ضمانت یادگیری - بازگشت وجه تا ۹۰ روز