گیتار کلاسیک ۱
Loading...
گیتار کلاسیک ۱-فرهاد اسعدیان
گیتار کلاسیک ۱
فرهاد اسعدیان
توجه
اینترنت مصرفی خنیاگر برای دانلود و تماشا اندک است
ضمانت یادگیری - بازگشت وجه تا ۹۰ روز
course supporter
مشاور و پشتیبانآرمین پرنیان
مقدمه و نمونه آموزش
مشاهده رایگان
۱مقدمه
موسیقی کلاسیک چیست؟ گیتار کلاسیک چیست؟ دقیقا می‌خواهیم با گذراندن این مجموعه چه چیزهایی یاد بگیریم؟ آیا فقط نوازنده می‌شویم؟ یا فرهنگ موسیقی کلاسیک را می‌آموزیم؟
۱۰:۵۳
۲نمونه آموزش
بخش‌هایی از جلسات مختلف را کنار هم چیده‌ایم تا با شیوه تدریس و تصاویر و مطالب آشناتر شوید.
۱۸:۲۶
فصل ۱
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۱ - بخش ۱
در اولین قسمت از آموزش گیتار کلاسیک مقدماتی، در مورد شیوه صحیح به دست گرفتن ساز صحبت می‌شود. همچنین حالت درست دست چپ و نام‌گذاری انگشتان دست چپ توضیح داده می‌شود و پس از این توضیحات، تمریناتی برای شکل‌گیری حالت انگشتان دست چپ ارائه می‌شود
۲۱:۳۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۱ - بخش ۲
در این قسمت به دست راست می‌پردازیم. انگشتان دست راست را نام‌گذاری می‌کنیم و حالت صحیح و استاندارد قرارگیری دست راست روی سیم‌های گیتار را توضیح می‌دهیم. پس آن تمرینی برای شکل‌گیری حالت درست راست ارائه می‌شود
۰۸:۴۵
۳قسمت ۱ - بخش ۳
در این قسمت ابتدا در شیوه استفاده کردن از مترونوم توضیح داده می‌شود و تمرینی برای استفاده از مترونوم ارائه می‌شود. در انتها شیوه تمرینات روزمره گیتار نیز توضیح داده می‌شود
۰۸:۰۷
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۲
در این قسمت در ابتدا تمریناتی که در جلسات قبل یاد گرفتیم را با تغییراتی مجددا تمرین می‌کنیم و در واقع نظم انگشتان را عوض می‌کنیم. سپس می‌خواهیم نت «سل» را یاد بگیریم. شکل نمایش نت «سل» روی خطوط حامل را می‌بینیم و یاد می‌گیریم. سپس تمرینی برای اجرای نت «سل» به سه شیوه مختلف با دست راست توضیح داده می‌شود. در انتها گفته می‌شود که در طول هفته پیش رو چطور تمرین کنید.
۱۵:۰۲دارای پیوست
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۳
در ابتدای این قسمت نکاتی در مورد گرم کردن دست پیش از شروع تمرینات ارائه می‌شود. سپس نت‌های «می»، «ر» و «سی» بر روی خطوط حامل و روی گیتار معرفی می‌شوند. پس از آن، تمریناتی برای حفظ شدن و یادگیری این نت‌ها بر روی گیتار و یادگیری اجرای صحیح آنها با دست راست ارائه می‌شود. در ادامه کشش‌های زمانی گرد و سفید نیز به تمرینات اضافه می‌شوند
۱۴:۴۵دارای پیوست
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۴
در این قسمت، در ابتدا تمرینات مربوط به جلسات قبل را با تغییراتی در نظم اجرایی می‌نوازیم. تمرینات جدیدی که حالت ملودیک‌تری دارند نیز اضافه شده‌اند. پس از این تمرینات، نت «لا» را یاد می‌گیریم و با کمک دست چپ آن را اجرا می‌کنیم. چهار تمرین برای یادگیری نت «لا» ارائه می‌شود و در انتهای قسمت تاریخ‌چه مختصری از ساز گیتار گفته می‌شود
۱۷:۱۹دارای پیوست
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷قسمت ۵
در این قسمت، ابتدا مروری می‌کنیم بر نت‌هایی که تا کنون آموختیم و تمریناتی برای یادآوری آنها انجام می‌دهیم. پس از انجام چند تمرین، می‌پردازیم به تمرینات جدیدی برای گرم کردن دست‌ها
۰۹:۳۵دارای پیوست
نیازمند ۱ هفته تمرین
فصل ۲
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۶
در این قسمت، در ابتدا خط اول یک دو نوازی اجرا می‌شود و پس از توضیحاتی خط دوم آن اجرا می‌شود. سپس یکی از الگوهای تکرارشونده دست راست معرفی و تمرین می‌شود. پس از این تمرینات، دو نت جدید «دو» و «ر» معرفی می‌شود. همچنین مفهوم اکتاو برای درک نت‌های هم‌نام توضیح داده می‌شود
۱۷:۴۰دارای پیوست
نیازمند ۲ هفته تمرین
۲قسمت ۷
در این قسمت، قطعه‌ای که در قسمت قبل به صورت دونوازی اجرا شد، با یک ساز اجرا می‌شود و شیوه اجرای چنین قطعاتی به صورت انفرادی توضیح داده می‌شود. پس از آن تمرینات دیگری برای تسلط بر این شیوه ارائه می‌شود. سپس نت «لا» و «می» جدید معرفی و تمرین می‌شود. در انتهای این قسمت توضیحاتی در مورد ماهیت موسیقی‌های محلی‌های دنیا داده می‌شود
۱۲:۰۰دارای پیوست
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۸
اجرای یک تمرین برای تسلط بیشتر بر قطعاتی که یک نوازنده کار دو نفر را انجام می‌دهد. سپس از به موضوع نوانس می‌پردازیم. پس از آن تمرینات بیشتری برای تسلط بر سیم‌های پنجم و ششم ارائه می‌شود. در مورد نت‌های نقطه‌دار صحبت می‌کنیم. در انتهای این قسمت کوک کردن گیتار را یاد می‌گیریم
۱۴:۰۴دارای پیوست
نیازمند ۲ هفته تمرین
۴قسمت ۹
این قسمت با قطعه‌ای از «ثمین باغچه‌بان» آغاز می‌شود و پس از اجرای قطعه، توضیحاتی در مورد ایشان داده می‌شود. پس از آن با دو نت جدید «فا» و «سل» آشنا می‌شویم. سپس تمرینی یک اکتاوی از سل سیم سوم تا سل سیم اول اجرا می‌شود. سپس تمریناتی برای درک نت‌های نقطه‌دار و همچنین حفظ نظم انگشتان دست راست ارائه می‌شود. در انتها نکاتی برای انجام بهتر تمرینات گرم کردن دست گفته می‌شود
۱۳:۴۴دارای پیوست
نیازمند ۲ هفته تمرین
۵قسمت ۱۰
این قسمت با یک «سرناد» و همچنین توضیح «خط اتحاد» آغاز می‌شود. سپس «سرناد» توضیح داده می‌شود. در ادامه قطعه‌ای اجرا می‌شود و در آن بار دیگر نوانس توضیح می‌شود و نکته‌ای برای پایان دادن قطعات بیان می‌شود. پس از آن تمرینات بیشتری برای درک نوانس و همچنین اجرای همزمان انگشت P و دیگر انگشتان اجرا می‌شود
۱۳:۵۳دارای پیوست
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۱۱
اجرا و توضیح یک قطعه که دارای نوع جدیدی از علامت تکرار است. پس از آن دو تمرین نسبتا ساده برای تسلط بر اجرای همزمان انگشت شست و دیگر انگشتان ارائه می‌شود. در پایان این قسمت تمرینات بیشتری برای گرم کردن دست داده می‌شود
۰۹:۰۰دارای پیوست
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷قسمت ۱۲
در ابتدای این قسمت تمرین ساده‌ای اجرا می‌شود که نکته‌ی مهم آن استفاده از انگشت چهارم دست چپ است. سپس مفهوم تکرار ولت ۱ و ۲ توضیح داده می‌شود. پس از نت چنگ، شیوه شمارش و شیوه اجرای آن تدریس و تمرین می‌شود
۱۳:۳۰دارای پیوست
نیازمند ۲ هفته تمرین
فصل ۳
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۱۳
این قسمت با اجرای یک قطعه و تاکید بر انگشت a دست راست آغاز می‌شود. سپس یک قطعه «رقص اسپانیایی» اجرا می‌شود و توضیحاتی در مورد قطعات «رقص» داده می‌شود. در ادامه تمرینات برای هماهنگی بیشتر انگشتان سه و چهار دست چپ انجام می‌شود و سپس تمرینات جدیدی برای ساخت الگوی اجرایی برای هر دو دست
۱۶:۵۴دارای پیوست
نیازمند ۲ هفته تمرین
۲قسمت ۱۴
در ابتدا تمرین جدیدی برای گرم کردن دست‌ها داده می‌شود. در ادامه یک قطعه جدید برای تمرین آموزش داده می‌شود. سپس تمرین جدیدی برای تسلط بر اجرای هم‌زمان انگشتان i و m داده می‌شود. در ادامه این قسمت یک دو نوازی با نت‌های چنگ اجرا می‌شود
۱۱:۰۷دارای پیوست
نیازمند ۲ هفته تمرین
۳قسمت ۱۵
این قسمت با یک قطعه محلی آغاز می‌شود که مروری جامع بر تمامی مطالب قبلی‌ست. سپس نکات این قطعه با جزییات کامل تشریح می‌شود. پس از آن تمرینی برای تسلط بیشتر بر اجرای همزمان نت‌ها اجرا می‌شود. تمرین بعد برای یادگیری الگوهای تکرار شونده‌ی انگشتان خواهد بود و بعد تمرین جدیدی برای گرم کردن دست‌ها
۱۱:۴۶دارای پیوست
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۱۶
این قسمت با قطعه‌ای شروع می‌شود که در آن یک علامت جدید وجود دارد. پس به آموزش مفهوم پرده و نیم‌پرده و دیز و بمل پرداخته می‌شود. پس از ارائه توضیحات کامل در مورد دیز و شیوه اجرای آن، قطعه دیگری اجرا می‌شود و سپس تاریخ‌چه گیتار ادامه داده می‌شود
۱۲:۱۰دارای پیوست
نیازمند ۲ هفته تمرین
۵قسمت ۱۷
شروع این قسمت با قطعه‌ای است که در آن از علامت rit. استفاده شده. پس این علامت و معنا و شیوه اجرای آن توضیح داده می‌شود. در ادامه تمرینی برای یادآوری دیز و همچنین استقلال انگشتان m و a داده می‌شود. قطعه بعد در این قسمت دارای یک نت جدید است که آن نت معرفی می‌شود. در انتهای تمرین جذابی برای تسلط بر الگوهای دست راست و چپ اجرا می‌شود
۱۲:۳۷دارای پیوست
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۱۸
در ابتدا دو قطعه اجرا می‌کنیم و با مفهوم و کاربرد پوزیشن دوم آشنا می‌شنویم و جای‌گذاری انگشتان دست چپ را کمی تغییر می‌دهیم. در ادامه یک پرلود اجرا می‌شود. نکات آن توضیح داده می‌شود و معنای پرلود تشریح می‌شود. دو نت جدید «می» و «فا» نیز معرفی می‌شود و جایگاه اجرای آن‌ها روی ساز نمایش داده می‌شود. در انتها دو تمرین برای تسلط بر این دو نت جدید اجرا می‌شود
۱۴:۲۷دارای پیوست
نیازمند ۲ هفته تمرین
فصل ۴
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۱۹
این قسمت با یک مینوئه آغاز می‌شود و توضیحاتی در مورد علائم سرکلید داده می‌شود. در ادامه توضیحاتی در مورد تاریخ‌چه مینوئه داده می‌شود. در تمرین بعد یاد می‌گیریم که چه زمانی نیازی به بلند کردن انگشتان دست چپ نیست. در ادامه قسمت علامت «بکار» و کاربرد آن را یاد می‌گیریم
۱۱:۵۱دارای پیوست
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۲۰
قطعه‌ای که در ابتدای این قسمت ارائه می‌شود دارای سه علامت سرکلید است. پس از آن قطعه‌ای برای تسلط بر الگوهای انگشت‌گذاری و کاهش حرکت انگشتان دست چپ اجرا می‌شود. سپس یک مالاگونیا اجرا می‌شود
۱۳:۱۹دارای پیوست
نیازمند ۲ هفته تمرین
۳قسمت ۲۱
در این قسمت ابتدا با قطعه‌ای شروع می‌کنیم که فیگور ریتمیک جدیدی دارد. سپس قطعه‌ی دیگری برای تسلط بر تکرارها و ولت‌ها. در ادامه دو نت جدید «سی» و «دو» معرفی می‌شود. سپس تمرینی برای یادگیری این دو نت ارائه می‌شود. در انتها تمرین جدیدی برای گرم کردن دست ارائه می‌شود
۱۲:۴۶دارای پیوست
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۲۲
این قسمت با قطعه‌ای شروع می‌شود که علامت فرمات دارد. سپس قطعه‌ای برای درک خط اتحاد اجرا می‌شود. پس از آن تمریناتی برای اجرای الفبای موسیقی روی ساز و همچنین بالا بردن استقلال انگشتان دست راست اجرا می‌شود
۱۱:۳۹دارای پیوست
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۲۳
این قسمت با یک والتس آغاز می‌شود و توضیحاتی برای والتس ارائه می‌شود. پس از آن تمرینی برای حفظ الگوی دست راست اجرا می‌شود. در انتها تمرینات بیشتری برای گرم کردن دست ارائه می‌شود
۱۳:۵۸دارای پیوست
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۲۴
این قسمت با یک پرلود آغاز می‌شود و توضیحات و نکات آن بیان می‌شود. پس از آن قطعه دیگری با دو علامت سرکلید اجرا می‌شود که نکات مهمی در انگشت‌گذاری دارد و در آخر توضیحاتی در مورد فرم‌های آهنگسازی باینری داده می‌شود. در انتها کشش سیاه نقطه‌دار معرفی می‌شود
۱۷:۲۸دارای پیوست
نیازمند ۲ هفته تمرین
فصل ۵
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۲۵
این قسمت با قطعه‌ای از جولیانی آغاز می‌شود که بسیار وابسته به الگوی تمرین‌شده‌ی دست راست است. در ادامه تمرین دیگری داده می‌شود و مهم‌ترین نکته در آنجا توجه به نگه داشتن صداهاست. در انتها نیز تمرین دیگری برای تسلط بر سیاه نقطه‌دار ارائه می‌شود
۱۰:۴۳دارای پیوست
نیازمند ۲ هفته تمرین
۲قسمت ۲۶
قطعه آغازین این قسمت از تلمان است و نکات و جزییات آن تشریح می‌شود. در ادامه تمرین جدی‌تری برای درک سیاه نقطه‌دار اجرا می‌شود. سپس با دو نت جدید «فا» و «سل» روی سیم ششم آشنا می‌شویم. تمرینی نیز برای یادگیری این دو نت جدید اجرا می‌شود
۱۰:۰۱دارای پیوست
نیازمند ۲ هفته تمرین
۳قسمت ۲۷
در ابتدا قطعه‌ای اجرا می‌شود و نکات آن تشریح می‌گردد. در ادامه تمرینی برای حفظ جایگاه انگشت سه دست چپ و حرکت داشتن دیگر انگشتان اجرا می‌شود. در ادامه تمرینی برای اجرا فقط با انگشت p اجرا می‌شود. در انتهای این قسمت تاریخچه‌ای از آهنگسازی ارائه می‌شود
۱۲:۳۸دارای پیوست
نیازمند ۲ هفته تمرین
۴قسمت ۲۸
در ابتدا قطعه‌ای با فرم A.B.A اجرا و نکات انگشت‌گذاری آن بیان می‌شود. در ادامه تمرینی داده می‌شود که از سیاه نقطه‌دار به شکل جدی‌تری استفاده می‌کند. در ادامه یک قطعه‌ی زیبایی پاپ آمریکایی اجرا می‌شود
۱۲:۴۴دارای پیوست
نیازمند ۲ هفته تمرین
۵قسمت ۲۹
شروع این قسمت با قطعه‌ای است که کامل شده‌ی یکی از تمرینات جلسات پیش است. سپس قطعه‌ی دیگری با فرم گفت‌وگو ارائه می‌شود. در انتها تکنیک آپویاندو آموزش داده می‌شود
۱۱:۰۷دارای پیوست
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۳۰
در ابتدا قطعه‌ای اجرا می‌شود و در ادامه توضیحاتی در مورد مفهوم آکورد ارائه می‌شود. در انتها باز هم در مورد تاریخچه گیتار صحبت می‌شود
۱۴:۳۱دارای پیوست
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷قسمت ۳۱
شروع قسمت با یک قطعه محلی ایرانی است. پس از ارائه توضیحات این قطعه، تمرین دیگری اجرا می‌شود که باز هم باید یک انگشت ثابت و دیگر انگشتان حرکت داشته باشند. در ادامه تمرین و توضیحاتی برای درک گام ارائه می‌شود. سپس تمریناتی برای افزایش انعطاف انگشتان داده می‌شود
۱۷:۱۴دارای پیوست
نیازمند ۲ هفته تمرین
فایل‌های تکمیلی دوره

کتابچه رایگان آموزش نت‌خوانی

الفبا و زبان موسیقی را به ساده‌ترین شکل با خنیاگر بیاموزید

توضیحات

گیتار کلاسیک ۱فرهاد اسعدیان
گیتار، یکی از زیباترین کلیدهای ورود به جهان موسیقی کلاسیک است. در اینجا و با این مجموعه، گیتار کلاسیک از نقطه صفر با هم یاد می‌گیریم و پیش می‌رویم. برای یادگیری گیتار کلاسیک با این مجموعه، نیازی به هیچ‌گونه پیشنیاز یا دانش یا تجربه قبلی در موسیقی نیست. کافی‌ست یک ساز ساده داشته باشید و آموزش را آغاز کنید. فرهاد اسعدیان که شناخته‌شده‌ترین چهره تدریس گیتار کلاسیک است، در این مجموعه به زبانی بسیار ساده، گیتار، موسیقی کلاسیک و تاریخ گیتار را آموزش می‌دهد.
نظرات کاربران
۴.۹/۵۲۶ رای

برای ثبت امتیاز و نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

۴.۹۲۶ نفر رای داده‌اند
۵
۴
۳
۲
۱

user avatar
الهه هدایت زاده
امروز آخرین درس دوره‌رو گذروندم و بی‌نهایت خوشحالم از این که با این مجموعه آشنا شدم استاد، تمارین، فیلمبرداری همگی فوق‌العاده بودند. مطمئنم هرکسی که... ادامه
user avatar
Nima Jafari
باسلام دوستان ، برای این که نظر بهتری داشته باشم و بیشتر متوجه منظورم بشید نیاز هست که بگم ، من قبل از این که با سایت خنیاگر آشنا بشم یک سری ویدیو آمو... ادامه
user avatar
علی مینائی
بسیار عالی و ارزشمند
user avatar
محمد حسامی
خب من این مجموعه یعنی گیتار کلاسیک یک رو خریدم ، ابتدا باید بگم که نسبت به قیمت کلاس حضوری صد در صد شما برد خواهید کرد ، اما نکته مهمتر اینه که شما خو... ادامه
نمایش بیشتر
درباره ساز

آموزش گیتار کلاسیک با فرهاد اسعدیان: یک فرصت طلایی برای یادگیری گیتار کلاسیک

گیتار کلاسیک، یکی از زیباترین و پرطرفدارترین سازهای جهان است. اگر شما هم به دنبال یادگیری این ساز پرآوازه هستید، آموزش آنلاین گیتار کلاسیک با فرهاد اسعدیان، بهترین گزینه برای شماست.

فرهاد اسعدیان، یکی از معروف‌ترین نوازندگان و آموزگاران گیتار کلاسیک در ایران است که بیش از 30 سال تجربه در زمینه موسیقی دارد. او در این مجموعه آموزشی، تمام مهارت‌های لازم برای نواختن گیتار کلاسیک را به صورت حرفه‌ای به شما آموزش خواهد داد.

مجموعه آموزش گیتار کلاسیک، برای تمامی سطوح از مبتدی تا پیشرفته مناسب است و در آن، تمام مباحث مورد نیاز برای یادگیری گیتار کلاسیک، از جمله:

  • اصول اولیه نواختن گیتار کلاسیک
  • تکنیک‌های نواختن گیتار کلاسیک
  • تئوری موسیقی برای گیتار کلاسیک
  • تاریخچه گیتار کلاسیک

به صورت کامل و جامع آموزش داده می‌شود.

فرهاد اسعدیان در مجموعه آموزش گیتار کلاسیک، با استفاده از روش‌های تدریس نوین و جذاب، به شما کمک می‌کند تا اصول و تکنیک‌های نواختن گیتار کلاسیک را به راحتی و به صورت کاربردی یاد بگیرید.

مزایای مجموعه آموزش گیتار کلاسیک

  • این دوره به صورت آنلاین برگزار می‌شود و شما می‌توانید آن را در هر زمانی که به آن نیاز دارید، مشاهده کنید.
  • این دوره توسط یکی از بهترین نوازندگان گیتار کلاسیک در ایران برگزار می‌شود.
  • این دوره برای تمامی سطوح از مبتدی تا پیشرفته مناسب است.

اگر به دنبال آموزش گیتار کلاسیک هستید، آموزش گیتار کلاسیک با فرهاد اسعدیان بهترین گزینه برای شماست.

با ثبت نام در این دوره، فرصتی طلایی برای یادگیری گیتار کلاسیک را از دست ندهید.

 

course supporter
مشاور و پشتیبانآرمین پرنیان
رفع اشکال و پاسخ به سوالات چگونه است؟
ضمانت یادگیری - بازگشت وجه تا ۹۰ روز