تنبور ۲
Loading...
تنبور ۲-امیرحسین تفرشی‌پور
تنبور ۲
امیرحسین تفرشی‌پور
توجه
اینترنت مصرفی خنیاگر برای دانلود و تماشا اندک است
ضمانت یادگیری - بازگشت وجه تا ۹۰ روز
course supporter
مشاور و پشتیبانآرمین پرنیان
کوک تنبور
مشاهده رایگان
۱کوک تنبور - ۱
چرا سل کوک می‌کنیم اما دو می‌نویسیم؟ برای ساز من چه کوکی بهتر است؟ شیوه چرخاندن گوشی‌ها چگونه است؟
۱۴:۴۰
۲کوک تنبور - ۲
کوک کردن سیم‌ها با تیونر را یاد می‌گیریم. همچنین روش متفاوتی برای استفاده از تیونر را می‌آموزیم و سپس تمرین می‌کنیم که سیم بم را بدون تیونر کوک کنیم. نکاتی نیز در مورد پاره شدن سیم‌ها در هنگام کوک کردن یاد می‌گیریم.
۱۵:۵۹
فصل ۱
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۱
ابتدا مرور مختصری می‌کنیم بر آنچه در دوره قبل آموختیم (مطمئن شوید که به آن دوره تسلط کامل دارید)؛ سپس تمرینات اولیه را برای یادگیری ریز پیوسته شروع می‌کنیم. مضراب گل‌ریز را نیز می‌آموزیم و هر دو مضراب را به خوبی تمرین می‌کنیم.
۱۸:۱۰
نیازمند ۲ هفته تمرین
۲قسمت ۲
جان‌ریتم‌های سماع را می‌شناسیم. سپس تکنیک‌های بندینگ (خم کردن سیم) و گلیساندو را می‌آموزیم و تمرین می‌کنیم و در نهایت به اجرای چند آهنگ در جان‌ریتم سماع می‌پردازیم.
۲۳:۲۹
نیازمند ۲ هفته تمرین
۳قسمت ۳
ابتدا کمی در مورد تفاوت‌های شیوه‌های مختلف تنبورنوازی در مناطق مختلف می‌شنویم؛ سپس تکنیک پول‌آف (برداشتن انگشت از روی سیم) را به خوبی می‌آموزیم و تمرین می‌کنیم. برای تمرین این تکنیک، آهنگ‌هایی را انتخاب می‌کنیم و با حذف مضراب چپ، این تکنیک را جایگزین می‌کنیم.
۲۳:۴۵
نیازمند ۲ هفته تمرین
۴قسمت ۴
در ابتدا تکنیک تریل را می‌آموزیم و آن را تمرین می‌کنیم؛ سپس قطعه سوار سوار را این‌بار با اضافه کردن تکنیک‌های جدیدی که آموختیم به آن می‌نوازیم و نکات و قلق‌های آن را یاد می‌گیریم. در انتها آهنگ دیگری را برای تسلط بر تریل می‌نوازیم و با تریل یک سیمه نیز آشنا می‌شویم.
۱۸:۱۶
نیازمند ۲ هفته تمرین
فصل ۲
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۵
تکنیک گزش را می‌آموزیم و تمرین می‌کنیم؛ سپس برای تسلط بر این تکنیک یک آهنگ می‌نوازیم. در ادامه تکنیک اشاره و انواع حالت‌های استفاده از آن را یاد می‌گیریم و تمرین می‌کنیم.
۱۷:۳۵
نیازمند ۲ هفته تمرین
۲قسمت ۶
با مفهوم گردش ملودی آشنا می‌شویم و آن را روی یک آهنگ اجرا و درک می‌کنیم. سپس آهنگی از استاد خلیل عالی‌نژاد را تمرین می‌کنیم و می‌نوازیم. یک آهنگ زیبا از استاد علی‌اکبر شکارچی را نیز تمرین می‌کنیم و هم با شعر و هم بدون شعر می‌نوازیم.
۱۷:۱۷
نیازمند ۳ هفته تمرین
۳قسمت ۷
تکنیک کندن را می‌آموزیم و با مثال‌های بسیار آن را تمرین می‌کنیم. باز هم سوار سوار را با تکنیک‌های جدیدتر می‌نوازیم و نکات مهم آن را یاد می‌گیریم.
۱۴:۵۵
نیازمند ۲ هفته تمرین
۴قسمت ۸
تمرین و اجرای قطعه ضربی مقام سحری را شروع می‌کنیم و توضیحات آن را دقیق می‌شنویم و به آنها عمل می‌کنیم. جلوشاهی را می‌نوازیم و یاد می‌گیریم و در انتها به آهنگ سه‌ضربی گل‌ودره می‌پردازیم.
۱۹:۵۲
نیازمند ۳ هفته تمرین
فصل ۳
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۹
با توضیحات و آموزش کامل ریتم‌های لنگ و به طور خاص پنج‌ضربی‌های آغاز می‌کنیم. یک قطعه تمرینی پنج‌ضربی را یاد می‌گیریم و اجرا می‌کنیم. مقام پنج‌ضربی سرطرز را می‌نوازیم و نکات آن را تمرین می‌کنیم.
۱۴:۰۰
نیازمند ۲ هفته تمرین
۲قسمت ۱۰
میزان‌نمای ۵/۸ را می‌آموزیم و می‌شناسیم. یک آهنگ ساده‌تر و تغزلی پنج‌ضربی را تمرین و اجرا می‌کنیم و سپس به قطعه بسیاری زیبای ای عاشقان می‌پردازیم. نکات آن را تمرین می‌کنیم، مقدمه آن را می‌نوازیم و مسلط می‌شویم و سپس بخش‌های بعدی آن را با شعر و بدون شعر اجرا می‌کنیم.
۱۸:۲۵
نیازمند ۲ هفته تمرین
۳قسمت ۱۱
میزان‌نمای ۷/۸ را می‌شناسیم و یاد می‌گیریم. توضیحات مقام گل و خاک (گل و خار) را می‌شنویم و با این مقام آشنا می‌شویم. در ادامه این قطعه را تمرین می‌کنیم و آن را می‌نوازیم.
۲۱:۰۴
نیازمند ۳ هفته تمرین
۴قسمت ۱۲
قطعه باده‌نوشان را تمرین می‌کنیم و می‌نوازیم. در ادامه توضیحاتی در مورد چگونگی شعر گذاردن روی موسیقی صحبت می‌کنیم و سپس توضیحات بیشتری در مورد ریتم‌های هفت‌ضربی و همچنین ده‌ضربی می‌شنویم و یاد می‌گیریم. یک آهنگ ده‌ضربی را برای شناخت بیشتر این ریتم می‌نوازیم و تکنیک‌های مضرابی آن را با دقت تمرین می‌کنیم. در انتها آهنگ دیگری می‌نوازیم.
۱۴:۳۹
نیازمند ۳ هفته تمرین
فصل ۴
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۱۳
ابتدا کمی در مورد خلاقیت در موسیقی صحبت می‌کنیم؛ سپس تکیه‌های بالارونده و پایین‌رونده را می‌شناسیم و تمرین می‌کنیم. در انتها در مورد مفهوم درون‌گرایی در موسیقی صحبت می‌کنیم.
۱۶:۲۳
نیازمند ۲ هفته تمرین
۲قسمت ۱۴
تکیه‌های بالارونده و پایین‌رونده را با هم ترکیب می‌کنیم و با مثال‌های متعدد این ترکیبات را یاد می‌گیریم. ترکیبات بیشتری برای تکیه‌ها، پول‌آف و همرها و کندن‌ها نشان می‌دهیم و تمرین می‌کنیم.
۲۴:۴۳
نیازمند ۲ هفته تمرین
۳قسمت ۱۵
باز هم ترکیبات بیشتری از تکیه‌ها و چند فیگور ریتمیک جدید با استفاده از همین ترکیبات را یاد می‌گیریم و تمرین می‌کنیم. تکنیک جدیدی برای دست راست، نوع جدیدی از مضراب گل‌ریز و مضراب‌های دیگری در دست راست را به خوبی یاد می‌گیریم و تمرین می‌کنیم تا دست راست را هرچه بیشتر غنی و توانمند کنیم.
۲۲:۳۹
نیازمند ۳ هفته تمرین
۴قسمت ۱۶
ابتدا کمی در مورد مفهوم تکنیک و استفاده از تکنیک‌ها صحبت می‌کنیم. در ادامه یاد می‌گیریم که چطور در نواختن ریز انگشتان را تفکیک کنیم و این کار چه استفاده‌ای برای ما دارد. مثال‌های مختلفی را در فیگورهای ریتمیک مختلف اجرا می‌کنیم. در انتها سعی می‌کنیم تریل را به ریز اضافه کنیم.
۱۶:۳۴
نیازمند ۴ هفته تمرین
۵قسمت ۱۷
استفاده از انگشت شست دست راست را یاد می‌گیریم و می‌آموزیم در چه مواقعی می‌توانیم از این تکنیک استفاده کنیم. ریز پیوسته را به خوبی مسلط می‌شویم و تمرین می‌کنیم تا ملودی‌ها را با ریز پیوسته اجرا کنیم. در ادامه اجرای ملودی با گل‌ریز را تمرین می‌کنیم و در انتها اجرای تک مضراب با انگشت‌های سبابه و کوچک را تمرین می‌کنیم.
۲۰:۲۳
نیازمند ۲ هفته تمرین
۶قسمت ۱۸
چند مقام مختلف را بسیار نزدیک به روایت اصلی می‌شنویم تا با فضای آن‌ها آشنا شویم و مسیر یادگیری خود را واضح‌تر ببینیم. مقام بایه بایه به روایت استاد علی‌اکبر مرادی، مقام جلوشاهی (پیشواز جانان)، مقام خان امیری، مقام مجلسی سرطرز و در نهایت مقام جنگ‌ئه‌را
۲۵:۱۵
فایل‌های تکمیلی دوره

کتابچه رایگان آموزش نت‌خوانی

الفبا و زبان موسیقی را به ساده‌ترین شکل با خنیاگر بیاموزید

توضیحات

تنبور ۲امیرحسین تفرشی‌پور
در دوره دوم آموزش جامع تنبور، تکنیک‌های بسیاری را یاد می‌گیریم و تلاش می‌کنیم تا نوازندگی خود را هرچه بیشتر به روایت‌های اصلی نزدیک کنیم. در این مسیر، ریتم‌های مختلف، تکنیک‌های دست چپ و انواع مضراب‌های دست راست را می‌آموزیم تا در نهایت «اصیل» تنبور بنوازیم.
نظرات کاربران
۵.۰/۵۳ رای

برای ثبت امتیاز و نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

۵.۰۳ نفر رای داده‌اند
۵
۴
۳
۲
۱

user avatar
محسن معرفی
روش تدریس ایشون رو در آموزش ساز تنبور خیلی دوست دارم و علاوه بر این کیفیت تصویربرداری مجموعه ها هم مزید بر علت شده
course supporter
مشاور و پشتیبانآرمین پرنیان
رفع اشکال و پاسخ به سوالات چگونه است؟
ضمانت یادگیری - بازگشت وجه تا ۹۰ روز