تمامی مجموعه‌های آهنگسازی و دانش موسیقی

تئوری موسیقی
۴.۶
تئوری موسیقیامیرحسین جزء رمضانی

از الفبای موسیقی تا مبانی آهنگسازی، هارمونی و ارکستر. تئوری موسیقی را جامع و کامل بیاموزید.

۱,۹۸۰,۰۰۰
تربیت شنوایی (شیوه اختصاصی)
۴.۷
تربیت شنوایی (شیوه اختصاصی)سیاوش لطفی

آموزش جامع تربیت شنوایی برای تشخیص و شناخت دقیق، درست و موسیقایی صداها

۲,۶۰۰,۰۰۰
تمرینات میوزماسل
۵.۰
تمرینات میوزماسلمحمدمهدی بابائی

تمرینات میوزماسل کامل‌ترین و جامع‌ترین مسیر رسیدن به رهایی در نوازندگی‌ست.

۲,۳۹۰,۰۰۰
خلق موسیقی
۵.۰
خلق موسیقیرامین بهنا

بداهه نوازی را بیاموز!

۲,۸۴۰,۰۰۰
درک و دریافت موسیقی
۴.۸
درک و دریافت موسیقیشاهین فرهت

شناخت عمیق موسیقی

۱,۷۹۰,۰۰۰
سلفژ (شیوه اختصاصی)
۴.۹
سلفژ (شیوه اختصاصی)سیاوش لطفی

آموزش کامل و جامع سلفژ

۲,۷۴۰,۰۰۰
شرح ردیف دستگاهی
۴.۷
شرح ردیف دستگاهیمهران مهرنیا

موسیقی ایرانی، ملموس‌تر

۱,۹۸۰,۰۰۰
هارمونی به زبان ساده
۵.۰
هارمونی به زبان سادهفرهاد اسعدیان

وقت آن رسیده که به موسیقی خود عمق و رنگ تازه بدی.

۴,۲۰۰,۰۰۰
هارمونی تحلیلی (شیوه اختصاصی)
۴.۴
هارمونی تحلیلی (شیوه اختصاصی)نادر مشایخی

هارمونی چگونه شکل گرفت؟ چرا؟ در دوره‌های مختلف تاریخی از ابزارهای مختلف هارمونی چگونه استفاده می‌شد؟

رایگان