۱
بررسی سبد خرید
۲
انتخاب درگاه پرداخت
۳
وضعیت پرداخت