پیش‌درآمد شور

پیش‌درآمد شور

توضیحات:

یکی از فرمهای اصلی آهنگ‌سازی و اجرا در موسیقی کلاسیک ایران. پیش‌درآمد قطعه‌ای ضربی، موزون، بدون کلام و سازی است که به طور سنتی آغاز‌کنندهٔ اجرای یک برنامهٔ موسیقی کلاسیک ایرانی و معرف فضای کلی دستگاه یا آواز موردنظر است. اگرچه سابقهٔ تاریخی اصطلاح «پیش‌درآمد» و رواج آن به عنوان قطعه‌ای مقدمه‌گونه در موسیقی ایرانی به حدود ۱۰۰ سال پیش و پس از دوران مشروطیت بازمی‌گردد، اما از لحاظ ساختارشناختی می‌توان ریشهٔ آن را در فرمهای قدیمی جست‌و‌جو کرد.

نمونه‌ای از آلبوم:

پیش‌درآمد شور

پخش کنید۰۰:۰۰

مبلغ قابل پرداخت

۶۸٬۰۰۰