تلفیق به مثابه تجربه

تلفیق به مثابه تجربه

توضیحات:

در این پلی لیست سعی می‌کنیم بازتعریفی از عبارت تلفیقی-تجربی ارائه دهیم که در بخش‌هایی با آنچه متدوال شده هم‌پوشانی دارد و در بخش‌هایی شاید حتی متضاد هم باشد. سعی می‌کنیم مفهوم تلفیقی را با توجه به همان چیزی که در ابتدای راه باعث ایجادش شد پیگیری کنیم و آن همه تجربه است. تجربه‌های جدیدی که هویت و ذاتشان در موسیقی ایران است و نتیجه ممکن است سر از هر جای دیگری درآورد.

نمونه‌ای از آلبوم:

تلفیق به مثابه تجربه

پخش کنید۰۰:۰۰

مبلغ قابل پرداخت

رایگان