UX Shiraz

UX Shiraz

توضیحات:

طراحی تجربه موسیقایی هفتمین کنفرانس یواکس شیراز بر عهده خنیاگر بود. این کنفرانس در بهمن ۱۴۰۲ در دو روز برگزار شد که خنیاگر سه اجرای زنده و یک پلی‌لیست از قطعات‌ِ انتخاب‌شده را برای این کنفرانس طراحی کرد. آنچه در این پلی‌لیست می‌شنوید، موسیقی‌هایی‌ست که طی این دو روز در زمان‌های مختلف در سالن کنفرانس پخش شده است.

مبلغ قابل پرداخت

رایگان