آهنگ House of the Rising Sun از جمله قطعه‌هایی است که نواختن آن در یادگیری گیتار به هر هنرجوی مبتدی توصیه می‌شود. این آهنگ در ابتدا توسط Animals منتشر شد و از آن زمان تاکنون توسط گروه‌های زیادی باز خوانی شده است. 

تبلچر آهنگ House of the Rising Sun
تبلچر آهنگ House of the Rising Sun
تبلچر آهنگ House of the Rising Sun
تبلچر آهنگ House of the Rising Sun
تبلچر آهنگ House of the Rising Sun