در ادامه معرفی و آموزش آکوردهای ساده و کاربردی از آهنگ های خاطره انگیز ایرانی، امروز ۹ آکورد جدید گیتار را برای شما آماده کرده ایم. ان آکوردها برای یادگیری و استفاده توسط هنرجویان مبتدی بسیار مناسب است، با این حال نواختن آنها برای هر نوازنده ای با هر سطحی از توانایی لذتبخش خواهد بود. 

پیش از نواختن این آکوردها ابتدا آهنگ های مرتبط رو چندین بار گوش دهید، آکوردها را مطالعه کنید، و پس از چندین بار تمرین شروع به نواختن کنید. 

آکورد آهنگ بهت قول میدم

بخش اول : خودت می خای بری خاطره شی اما دلت میسوزه
آکورد : Am
بخش دوم : تظاهر می کنی عاشقمی این بازی هر روزه
آکورد : G
بخش سوم : نترس آدم دم رفتن همش دلشوره می گیره
آکورد : E
بخش چهارم : دو روز بگذره این دلشوره ها از خاطرت میره
آکورد : E
بخش پنجم : بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو
آکورد :Am
بخش ششم : راحت باش دورم از تو و دنیای تو
آکورد : G
بخش هفتم : راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو
آکورد : F
بخش هشتم : دلشوره دارم من واسه فردای تو
آکورد : E
بخش نهم : بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو
آکورد : Am
بخش دهم : راحت باش دورم از تو و دنیای تو
آکورد : G
بخش یازدهم : راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو
آکورد :E
بخش دوازدهم : دلشوره دارم من واسه فردای تو
آکورد : E 

بخش سیزدهم : از عشق هر چی که میشناسمو از من گرفتی تو
آکورد : Am
بخش چهاردهم : تو باقی مونده ی احساسمو از من گرفتی تو
آکورد : G
بخش پانزدهم : می خای من باشی و یادت بره مایی وجود داره
آکورد :F
بخش شانزدهم : خودت آماده رفتنی و ترست نمی زاده
آکورد : E 

بخش هفدهم : اصلا نترس راحت برو بی من
آکورد : Am
بخش هجدهم : هیشکی به جز تو منو یادش نیست
آکورد : G
بخش نوزدهم : فکر کردی کی از من خبر داره
آکورد : E
بخش بیستم : راحت برو هیچس حواسش نیست
آکورد :E
بخش بیست و یکم : بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو
آکورد : Am
بخش بیست و دوم : راحت باش دورم از تو و دنیای تو
آکورد : G
بخش بیستم و سه سوم: راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو
آکورد : F
بخش بیست وچهارم : دلشوره دارم من واسه فردای تو
آکورد : E
بخش بیست و پنجم : مسیرمون با هم یکی بود ولی مقصد جدا
آکورد : Am
بخش بیستم و ششم : دل بی اون پره غم پره بغضه خدا
آکورد :E 

آکورد آهنگ گل ارکیده

بخش اول : شاخه ای تکیده گل ارکیده
آکورد : Am
بخش دوم : با چشم های بسته لب های خسته
آکورد : E
بخش سوم : غم توی چشماش آروم نشسته
آکورد : Am
بخش چهارم : شکوفه شادیش از هم گسسته
آکورد : E E 7
بخش پنجم : آه
آکورد :Am
بخش ششم : آشنای درده خورشیدش سرده
آکورد : Am
بخش هفتم : تو قلب سردش غم لونه کرده
آکورد : E
بخش هشتم : مهتاب عمرش در پشت پرده
آکورد : Am
بخش نهم : اما حصارش پاییز سرده
آکورد : E E 7
بخش دهم : آه
آکورد : Am

بخش یازدهم : دستای ظریفش تو دست مادر
آکورد :Dm
بخش دوازدهم : پیکر نحیفش چون گل پر پر
آکورد : Am
بخش سیزدهم : از محنت و درد آروم نداره
آکورد : E Am
بخش چهاردهم : سایه سیاهی رو بخت شومش
آکورد : Dm
بخش پانزدهم : ارکیده تنهاست زیر هجومش
آکورد :Am
بخش شانزدهم : طوفان درد پایون نداره
آکورد : E Am 

بخش هفدهم : دست من وتو میتونه باهم
آکورد : Am
بخش هجدهم : قصری بسازه با رنگ شبنم
آکورد : E
بخش نوزدهم : شکوفه ای که غمگین و سرده
آکورد : Am
بخش بیستم : گل ارکیدi نمیره کم کم
آکورد :E
بخش بیست و یکم : دستای ظریفش تو دست مادر
آکورد : Dm
بخش بیست و دوم : پیکر نحیفش چون گل پر پر
آکورد : Am
بخش بیستم و سه سوم: از محنت و درد آروم نداره
آکورد : E Am
بخش بیست وچهارم : سایه سیاهی رو بخت شومش
آکورد : Dm
بخش بیست و پنجم : ارکیده تنهاست زیر هجومش
آکورد : Am
بخش بیستم و ششم : طوفان درد پایون نداره
آکورد :E
بخش بیست وهفتم : آه
آکورد : Am 

آکورد آهنگ شور عاشقانه

بخش اول : با یادت سرمستم
آکورد : am dm
بخش دوم : تو ای نگار آسمانی
آکورد : am
بخش سوم : یادم کن تا هستم
آکورد : am dm
بخش چهارم : تو ای امید زندگانی
آکورد : am
بخش پنجم : تاب هر ترانه
آکورد :e
بخش ششم : می کشد زبانه
آکورد : e
بخش هفتم : شور عاشقانه من
آکورد :am
بخش هشتم : حال دل می گویم
آکورد : am dm
بخش نهم : با زبان بی زبانی
آکورد : e am 

بخش دهم : هر لبخندت
آکورد :am
بخش یازدهم : با من گوید
آکورد :dm
بخش دوازدهم : دل مده به دست غم در این عالم
آکورد : e
بخش سیزدهم :بنشین با عشق
آکورد :am
بخش چهاردهم : تا گل روید
آکورد :dm
بخش پانزدهم : زین شب خزانی
آکورد :am 

بخش شانزدهم : تا که از نگاه تو شور شادی می آید
آکورد :am dm
بخش هفدهم : دل ز مهربانیت شور و شادی ها دارد
آکورد : am dm 

بخش هجدهم : با تو خزان من بهاران
آکورد : am
بخش نوزدهم : با تو شوم ستاره باران از
آکورد :dm
بخش بیستم : نور افشانی
آکورد :am
بخش بیست و یکم : چه بخواهی
آکورد : g
بخش بیست و دوم : چه نخواهی
آکورد :g
بخش بیستم و سه سوم: دل عاشق ره تو پوید
آکورد :g
بخش بیست وچهارم : به هر نشانی
آکورد : am 

آکورد آهنگ بهار دلنشین

آکورد :  em     b7     em 

بخش اول : تا بهار دلنشین آمده سوی چمن 

آکورد : em     b7     em 

بخش دوم : ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن 

آکورد : em                        am 

بخش سوم : چون نسیم نو بهار بر آشیانم کن گذر 

آکورد : em                        b7 

بخش چهارم : تا که گل باران شود کلبه ویران من 

آکورد : am 

بخش پنجم : تا بهار زندگی 

آکورد : am 

بخش ششم : آمد بیا آرام جان 

آکورد : am 

بخش هفتم : تا نسیم از سوی گل 

آکورد :   em 

بخش هشتم : آمد بیا دامن کشان 

آکورد : am 

بخش نهم : چون سپردم بر سر 

آکورد :  am 

بخش دهم : آتش نشان بنشین دمی 

آکورد : em 

بخش یازدهم : چ.ن سرشکم بر کنار 

آکورد : em        b7 

بخش دوازدهم : بنشین نشان سوز نهان 

آکورد : em     b7     em 

بخش سیزدهم : تا بهار دلنشین آمده سوی چمن 

آکورد : em     b7     em 

بخش چهاردهم : ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن 

آکورد : em                        am 

بخش پانزدهم : چون نسیم نو بهار بر آشیانم کن گذر 

آکورد : em                        b7 

بخش شانزدهم : تا که گل باران شود کلبه ویران من 

آکورد : am 

بخش هفدهم : باز آ ببین در حیرتم 

آکورد : am 

بخش هجدهم : بشکن سکوت خلوتم 

آکورد : em 

بخش نوزدهم : چون لاله تنها ببین 

آکورد : em 

بخش بیستم : بر چهره داغ حسرتم 

آکورد : am 

بخش بیست و یکم : ای روی تو آیینه ام 

آکورد :   am 

بخش بیست و دوم : عشقت غم دیرینه ام 

آکورد :  em 

بخش بیست و سوم : باز آ چون گل در این بهار 

آکورد : em                     b7 

بخش بیست و چهارم : سر را بنه بر سینه ام 

آکورد آهنگ سیمین بری

آکورد :  a              dm 

بخش اول : سیمین بری گل پیکری آری 

آکورد : a              dm 

بخش دوم : از ماه و گل زیبا تری آری 

آکورد : dm              gm 

بخش سوم : همچون پری افسون گری آری 

آکورد :  gm 

بخش چهارم : دیوانه رویت منم 

آکورد : dm 

بخش پنجم : چه خواهی دگر از من 

آکورد : gm 

بخش ششم : سرگشته کویت منم 

آکورد : dm 

بخش هفتم : نداری خبر از من 

آکورد :   dm 

بخش هشتم : هر شب که ماه بر آسمان 

آکورد : f 

بخش نهم : گردد عیان دامن کشان 

آکورد :  gm 

بخش دهم : گویم به او راز نهان 

آکورد : dm 

بخش یازدهم : که با من جه ها کردی 

آکورد : dm 

بخش دوازدهم : به جانم جفا کردی 

آکورد : dm 

بخش سیزدهم : هم جان و هم جانانه ای اما 

آکورد : dm 

بخش چهاردهم : در دلبری افسانه ای اما 

آکورد : gm 

بخش پانزدهم : اما ز من بیگانه ای اما 

آکورد : gm 

بخش شانزدهم : آزده ام خواهی چرا 

آکورد : dm 

بخش هفدهم : تو ای نو گل زیبا 

آکورد : gm 

بخش هجدهم : افسرده ام خواهی چرا 

آکورد : dm 

بخش نوزدهم : تو ای آفت جان ها 

آکورد : dm 

بخش بیستم : عاشق کشی شوخی فزون داری 

آکورد : dm 

بخش بیست و یکم : شیرین لبی اما دل آزاری 

آکورد :   gm 

بخش بیست و دوم : با ما سر جور و جفا داری 

آکورد :   gm 

بخش بیست و سوم : می سوزم از هجران تو 

آکورد :  dm 

بخش بیست و چهارم : چه خواهی دگر از من 

آکورد :gm 

بخش بیست و پنجم : دست من و دامان تو 

آکورد :  dm 

بخش بیست و ششم : نداری خبر از من 

آکورد :  dm 

بخش بیست و هفتم : دارم ز تو نا مهربان 

آکورد :    f 

بخش بیست و هشتم : شوری به دل شوقی به جان 

آکورد :  gm 

بخش بیست و نهم : می سوزم از سوز نهان 

آکورد :   dm 

بخش سی ام : ز جانم چه می خواهی 

آکورد : dm 

بخش سی و یکم : نگاهی به من گاهی 

آکورد :  a 

بخش سی و دوم : یا رب برس امشب به فریادم 

آکورد :    dm 

بخش سی و سوم : بستان از آن نامهربان دادم 

آکورد : gm 

بخش سی و چهارم : بیداد او بر کنده بنیادم 

آکورد :   gm 

بخش سی و پنجم : او ماه من در آسمان دمی چهره بنماید 

آکورد :  gm 

بخش سی و ششم : تا شاهد امید من ز رخ پرده بگشاید 

آکورد آهنگ ای ایران

آکورد :    am 

بخش نخست : ای ایران ای مرز پر گهر 

آکورد : am    dm   f 

بخش دوم : ای خاکت سر چشمه هنر 

آکورد :   gm   a#     am 

بخش سوم : دور از تو اندیشه بدان 

آکورد :          am    gm    c 

بخش چهارم : پاینده مانی و جاودان 

آکورد :        dm   gm   am 

بخش پنجم : ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم 

آکورد :    am   gm   dm 

بخش ششم : جان من فدای خاک پاک میهنم 

آکورد :am    dm   gm 

بخش هفتم : مهر تو چون شد پیشه ام 

آکورد :  am    dm   gm 

بخش هشتم : دور از تو نیست اندیشه ام 

آکورد :  dm   a#   c  am 

بخش نهم : در راه تو کی ارشی دارد این جان ما 

آکورد :      am   c   a#   c 

بخش دهم : پاینده باد خاک ایران ما 

آکورد :   dm          gm            am       a 

بخش یازدهم : سنگ کوهت در و گوهر است 

آکورد :             dm               a#             dm 

بخش دوازدهم : خاک دشتت برتر از زر است 

آکورد :         am                               gm 

بخش سیزدهم : مهرت از دل کی برون کنم 

آکورد :gm                am 

بخش چهاردهم : بر گو بی مهر تو چون کنم 

آکورد :        am 

بخش پانزدهم : تا   . . . . 

آکورد :   am             a#            c 

بخش شانزدهم : گردش جهان و دور آسمان به پاست 

آکورد :    c                 a#                      am 

بخش هفدهم : مهر ایزدی همیشه رهنمای راه ماست 

آکورد :    am    dm   gm 

بخش هجدهم : مهر تو چون شد پیشه ام 

آکورد :am    dm   gm 

بخش نوزدهم : دور از تو نیست اندیشه ام 

آکورد : dm   a#   c  am 

بخش بیستم : در راه تو کی ارشی دارد این جان ما 

آکورد : am   c   a#   c 

بخش بیست و یکم : پاینده باد خاک ایران ما 

آکورد :       a#              am                  c 

بخش بیست و دوم : ایران ای خرم بهشت من 

آکورد :   dm          gm            am 

بخش بیست و سوم : روشن از تو سرنوشت من 

آکورد :  am 

بخش بیست و چهارم : گر آتش بارد به پیکرم 

آکورد :dm 

بخش بیست و پنجم : جز مهرت در دل نپرورم 

آکورد :   am 

بخش بیست و ششم : از .  .  . 

آکورد :     a             am                   c 

بخش بیست و هفتم : آب و خاک و کهر تو سرشته شد دلم 

آکورد :    c                 a#                        am 

بخش بیست و هشتم : مهرت ار برون رود چه می شود دلم 

آکورد :  am    dm   gm 

بخش بیست و نهم : مهر تو چون شد پیشه ام 

آکورد :am    dm   gm 

بخش سی ام : دور از تو نیست اندیشه ام 

آکورد : dm   a#   c  am 

بخش سی و یکم : در راه تو کی ارشی دارد این جان ما 

آکورد :  am   c   a#   c 

بخش سی و دوم : پاینده باد خاک ایران ما 

آکورد :     am 

بخش سی و سوم : ایران ای خرم بهشت من 

آکورد :   dm 

بخش سی و چهارم : روشن از تو سرنوشت من 

آکورد آهنگ شکار آهو

آکورد : dm ————- am 

بخش اول : می خام برم کوه  شکار آهو 

آکورد : dm ————- am 

بخش دوم : می خام برم کوه   شکار آهو 

آکورد : am                   e                  dm 

بخش سوم : تفنگ من کو لیلی جان تفنگ من کو 

آکورد : am                   e                  dm 

بخش چهارم : تفنگ من کو لیلی جان تفنگ من کو 

آکورد :dm ————- am 

بخش پنجم : بالای بومی کفتر پرونی 

آکورد : dm ————- am 

بخش ششم : بالای بومی کفتر پرونی 

آکورد : am                   e                  dm 

بخش هفتم : شستت بنازم لیلی جان خوب می پرونی 

آکورد : am                   e                  dm 

بخش هشتم : شستت بنازم لیلی جان خوب می پرونی 

آکورد : e              f             am 

بخش نهم : روی چو ماهت  تیر نگاهت 

آکورد :e              f             am 

بخش دهم : روی چو ماهت  تیر نگاهت 

آکورد : am                   e                  dm 

بخش یازدهم : برده دل از من عزیزم چشمان سیاهت 

آکورد : am                   e                  dm 

بخش دوازدهم : برده دل از من عزیزم چشمان سیاهت 

آکورد : dm ————- am 

بخش سیزدهم : بالای پشتی   عاشق رو کشتی 

آکورد : dm ————- am 

بخش چهاردهم : بالای پشتی   عاشق رو کشتی 

آکورد : am                   e                  dm 

بخش پانزدهم : با خون عاشق لیلی جان نومه نوشتی 

آکورد : am                   e                  dm 

بخش شانزدهم : با خون عاشق لیلی جان نومه نوشتی 

آکورد : dm ————- am 

بخش هفدهم : هر دم بگردوم دره به دره 

آکورد : dm ————- am 

بخش هجدهم : هر دم بگردوم دره به دره 

آکورد : am                   e                  dm 

بخش نوزدهم : مانند آهو لیلی جان گم کرده بره 

آکورد : am                   e                  dm 

بخش بیستم : مانند آهو لیلی جان گم کرده بره 

آکورد آهنگ الهه ناز

am   dm    am   dm   am 

مصرع نخست : باز ای الهه ی ناز با دل من بساز 

am   gm   am   dm   am   dm
مصرع دوم : کین غم جانگداز برود زبرم 

am    dm    am    dm    am 

مصرع نخست : گر دل من نیاسود از گناه تو بود 

am  gm  am  dm  am  dm
مصرع دوم : بیا تا ز سر گنهت گذرم 

dm         am        dm         am 

مصرع نخست : باز می کنم دست یاری به سویت دراز 

c       am      dm      am
مصرع دوم : بیا تا غم خود را با راز و نیاز 

am   gm   am
بخش سوم : ز خاطر ببرم 

dm         am        dm         am 

مصرع نخست : گر نکند تیر خشمت دلم را هدف 

am    c   am   dm   am 

مصرع دوم : به خدا همچو مرغ پر شور شعف 

am   gm 

بخش سوم :به سویت بپرم 

am 

مصرع نخست : آن که او 

dm 

مصرع دوم : به غمت دل بندد 

dm 

بخش سوم :چون من کیست؟ 

Bb 

بخش چهارم : ناز تو 

am 

بخش پنجم : بیش از این 

am 

بخش ششم : بهر کیست؟ 

dm   am   dm 

مصرع نخست : تو الهه ی نازی در بزمم بنشین 

c      am      dm      am 

مصرع دوم : من تو را وفا دارم بیا که جز این 

am   gm 

بخش سوم : نباشد هنرم 

dm   am   dm 

مصرع نخست : این همه بی وفایی ندارد ثمر 

c    am    dm   am 

مصرع دوم : به خدا اگر ازمن نگیری خبر 

am   gm   am 

بخش سوم :نیابی اثرم 

آکورد آهنگ الهه ناز 

am   dm    am   dm   am 

مصرع نخست : باز ای الهه ی ناز با دل من بساز 

am   gm   am   dm   am   dm
مصرع دوم : کین غم جانگداز برود زبرم 

am    dm    am    dm    am 

مصرع نخست : گر دل من نیاسود از گناه تو بود 

am  gm  am  dm  am  dm
مصرع دوم : بیا تا ز سر گنهت گذرم 

dm         am        dm         am 

مصرع نخست : باز می کنم دست یاری به سویت دراز 

c       am      dm      am
مصرع دوم : بیا تا غم خود را با راز و نیاز 

am   gm   am
بخش سوم : ز خاطر ببرم 

dm         am        dm         am 

مصرع نخست : گر نکند تیر خشمت دلم را هدف 

am    c   am   dm   am 

مصرع دوم : به خدا همچو مرغ پر شور شعف 

am   gm 

بخش سوم :به سویت بپرم 

am 

مصرع نخست : آن که او 

dm 

مصرع دوم : به غمت دل بندد 

dm 

بخش سوم :چون من کیست؟ 

Bb 

بخش چهارم : ناز تو 

am 

بخش پنجم : بیش از این 

am 

بخش ششم : بهر کیست؟ 

dm   am   dm 

مصرع نخست : تو الهه ی نازی در بزمم بنشین 

c      am      dm      am 

مصرع دوم : من تو را وفا دارم بیا که جز این 

am   gm 

بخش سوم : نباشد هنرم 

dm   am   dm 

مصرع نخست : این همه بی وفایی ندارد ثمر 

c    am    dm   am 

مصرع دوم : به خدا اگر ازمن نگیری خبر 

am   gm   am 

بخش سوم :نیابی اثرم 

آکورد آهنگ دو پنجره

                       G                                                                                AM 

مصرع نخست: توی یک دیوار سنگی             مصرع دوم : دو تا پنجره اسیرن 

AM                                                                                                          F 

مصرع نخست:دوتا خسته دوتا تنها             مصرع دوم : یکیشون تو    یکیشون من 

                                                                                                                    G 

مصرع نخست:دیوار از سنگ سیاهه                مصرع دوم :سنگ سردو سخت خارا 

E                                                                   F 

مصرع نخست: زده قفل بی صدایی                         مصرع دوم :به لبای خسته ی ما 

F                       G                                               E                         F 

مصرع نخست: نمیتونیم که بجنبیم                           مصرع دوم :زیر سنگینی دیوار 

AM         G         F                                                    E 

مصرع نخست: همه ی عشق منو تو                   مصرع دوم : قصه هست قصه ی دیوار 

E  F  G  AM 

آ     آ    آ      آ…. 

G                                                                                     AM 

مصرع نخست: همیشه فاصله بوده                  مصرع دوم : بین دستای منو تو 

AM                                                                                           F 

مصرع نخست: با همین تلخی گذشته                    مصرع دوم :شب و روزای  منو تو 

                                                                                                            G 

مصرع نخست:راه دوری بین ما نیست            مصرع دوم :اما باز اینم زیاده 

E                                                              F 

مصرع نخست: تنها پیوند منو تو                 مصرع دوم : دست مهربون باده 

F                      G                               E                         F 

مصرع نخست:  ما باید اسیر بمونیم            مصرع دوم : زنده هستیم تا اسیریم 

AM            G           F                                   E 

مصرع نخست: واسه ما رهایی مرگه            مصرع دوم :تا رها بشیم میمیریم 

E  F  G  AM 

آ     آ    آ      آ…. 

AM 

مصرع نخست: کاشکی این دیوار خراب شه        مصرع دوم :منو تو با هم بمیریم 

AM                                                          G          DM 

مصرع نخست: توی یک دنیای دیگه             مصرع دوم :دستای همو بگیریم 

مصرع نخست: شاید اونجا توی دلها         مصرع دوم : درد بیزاری نباشه 

AM                                                         G              DM 

مصرع نخست: میون پنجره هاشون             مصرع دوم : دیگه دیواری نباشه 

AM 

مصرع نخست: کاشکی این دیوار خراب شه        مصرع دوم :منو تو با هم بمیریم 

AM                                                          G          DM 

مصرع نخست: توی یک دنیای دیگه             مصرع دوم :دستای همو بگیریم